Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 17.Cze.2020

Wójt Gminy Liniewo – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Liniewo.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. więcej >>>

data publikacji: 16.Cze.2020

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Liniewo Nr XXIV/206/2017 z dnia 23 marca 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII z dnia 15 czerwca 2018 r. informuję o zasadach przyznawania stypendium Wójta za rok szkolny 2019/2020.

 

1.Stypendium Wójta Gminy może być przyznane wyróżniającym się uczniom, stale zamieszkującym na terenie gminy Liniewo, z klas IV – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

2.Stypendysta powinien spełnić jedno z następujących kryteriów:

1) zająć od 1 – 3 miejsca w wojewódzkiej albo od 1 – 10 miejsca w krajowej olimpiadzie lub konkursie przedmiotowej i osiągnąć średnią ocen co najmniej – 4,00;

2)uzyskać średnią ocen co najmniej:

  • w szkole podstawowej w klasach IV – VI – 5,40;
  • w szkole podstawowej w klasach VII – VIII – 5,25;
  • w szkole ponadpodstawowej – 4,80.

więcej >>>

data publikacji: 15.Cze.2020

data publikacji: 10.Cze.2020

W dniu 12 czerwca 2020 roku /piątek/

Urząd Stanu Cywilnego będzie  nieczynny

 
data publikacji: 08.Cze.2020

Zapraszamy!
Zapisy w Domu Kultury w Liniewie do dnia 24 czerwca pod numerem telefonu (58) 687-85-35

Kontakt: