Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 03.Gru.2019

ZARZĄDZENIE NR 75/2019

WÓJTA GMINY LINIEWO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie odpracowania dnia 24 grudnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 130 k p w związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 7 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracy
dla pracowników Urzędu Gminy w Liniewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Samorządowego Zakładu Budżetowego oraz Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie
w zamian za dzień 24 grudnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak /-/

więcej >>>

data publikacji: 02.Gru.2019

“Andrzejki” to stary ludowy zwyczaj. Wróżby czyniono 30 listopada. Miały one dać odpowiedź na pytanie, co kogo czeka w przyszłości. W dzień św. Andrzeja prześcigano się więc w pomysłach, by z najróżniejszych oznak wyczytać swoją przyszłość. Tradycja wróżb przetrwała do dzisiaj. Obecnie “Andrzejki” są wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji.W naszym domu kultury, tradycją ubiegłych lat, również w tym roku świętowaliśmy “Andrzejki”. Dom Kultury powitał wszystkich przekraczających jego próg, tajemniczym andrzejkowym nastrojem. Przyczyniła się do tego zapewne stosowna, magiczna dekoracja. Spotkanie z animatorami, którzy bawili nasze dzieciaki to nie jedyna atrakcja andrzejkowego święta. Na salach na dzieci czekały kolejne emocje i przeżycia. Tym razem już wszystkie osoby mogły, jeśli tylko chciały, zajrzeć w przyszłość, sprawdzić co je czeka. Do tego celu posłużyła, najbardziej znana andrzejkowa wróżba – lanie wosku, oraz inne wesołe zabawy – np. wyciąganie losów z magicznego serca. Czy wróżby się spełnią – przyszłość pokaże. Pewne jest to, że przyniosły dzieciom wiele radości, były okazją do wspólnej zabawy.
Taki dzień magii i czarów dobiegł końca, z całą pewnością można go uznać za bardzo udany. Mamy nadzieję, że dzieci będą go mile wspominać, bowiem bawiliśmy się wszyscy naprawdę wspaniale.

Organizatorzy; GOKSiR oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie

 

 

 

więcej >>>

data publikacji: 02.Gru.2019

Portal Funduszy Europejskich - Strona główna

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach uprzejmie

informuje o grudniowych miejscach i terminach dyżurów specjalisty ds.
Funduszy Europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy

więcej >>>

data publikacji: 02.Gru.2019

Po raz pierwszy Dom Kultury organizuje dwa spotkania z Mikołajem jednocześnie , tym razem w sali wiejskiej w Orlu oraz tradycyjnie w sali GOKSiR w Liniewie – zapraszamy wszystkie dzieci 8 grudnia o godz. 15.00 na świetna zabawę 🥰 W kolejnych latach spotkamy się w salach w innych miejscowościach.

data publikacji: 02.Gru.2019

Po raz pierwszy Dom Kultury organizuje dwa spotkania z Mikołajem jednocześnie , tym razem w sali wiejskiej w Orlu oraz tradycyjnie w sali GOKSiR w Liniewie – zapraszamy wszystkie dzieci 8 grudnia o godz. 15.00 na świetna zabawę 🥰 W kolejnych latach spotkamy się w salach w innych miejscowościach.

data publikacji: 29.Lis.2019

Znalezione obrazy dla zapytania usługi opiekuńcze

W związku z realizacją art. 18 ust.1 pkt.3 i art. 50 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późń. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) i art. 138o ust. 1-4 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

więcej >>>

data publikacji: 29.Lis.2019

Podobny obraz

Działając na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) i Uchwały Rady Gminy Liniewo nr XII/115/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2020r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu w zakresie:

więcej >>>

Kontakt: