Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 05.lis.2020

data publikacji: 03.lis.2020

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w głosowaniu w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

 

www.gov.pl/web/bialoczerwona  klikając:  „ODDAJ GŁOS POPARCIA” 

 

 Wybranym samorządom rząd sfinansuje zakup i instalację masztu do eksponowania biało-czerwonej flagi.

Wystarczy uzbierać odpowiednią liczbę głosów pod projektem zainicjowanym przez premiera RP w roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

 

 

więcej >>>

data publikacji: 29.paź.2020

Niezwykle szybko postępujący rozwój epidemii w naszym kraju i gminie był głównym tematem pierwszego w tym roku posiedzenia „Sztabu Antykryzysowego Gminy Liniewo” , który odbył się w dniu 22 października 2020r.

Sztab Antykryzysowy, powołany został przez Wójta Gminy Liniewo Zarządzeniem nr 79/2020  z dnia 19 października 2020r w następującym składzie:

 

 

 

więcej >>>

data publikacji: 22.paź.2020

 

 

Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak wspólnie z Referatem Gospodarki Komunalnej i Rozwoju UG Liniewo

serdecznie zapraszają Wszystkie Szkoły z terenu gminy Liniewo do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pn."Krótki film o ekologii".

Konkurs skierowany jest do klas I-III i klas IV-VIII
Szczegóły w regulaminie…

 

 

 


data publikacji: 21.paź.2020

data publikacji: 21.paź.2020

 

 

więcej >>>

data publikacji: 21.paź.2020

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XLV/245/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Liniewo (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 151 poz. 2957)

Wójt Gminy Liniewo

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Liniewo do składania uwag i opinii na temat projektu „Programu Współpracy Gminy Liniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 

więcej >>>

Kontakt: