Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 24.sie.2022

W dniu 23 sierpnia, Dom Kultury w Liniewie wraz z Radą Sołecką oraz Sołtysem z Orla, zorganizowali integracyjny piknik pn.: „BĄDŹMY RAZEM”. Pogoda dopisała, zarówno dzieci jak i dorośli bawili się przednio. Było mnóstwo konkursów z nagrodami.

więcej >>>
data publikacji: 22.sie.2022

W ramach tegorocznego naboru „ Florek wsparcie dla OSP ( edycja 2022 ) nasza jednostka OSP Wysin zrealizowała zadanie pn. Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i  wyposażenie. Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz  WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.

więcej >>>
data publikacji: 17.sie.2022
data publikacji: 17.sie.2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie informuje, że można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Nie ma kryteriów dochodowych. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.
Wnioski są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liniewo w zakładce Jednostki organizacyjne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- wnioski do pobrania oraz w biurze Świadczeń rodzinnych. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 687 85 36.
 
 
Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie
Żaneta Sobisz
data publikacji: 17.sie.2022
data publikacji: 17.sie.2022

Kontakt: