Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 21.cze.2024

Powiązane zdjęcia:

data publikacji: 21.cze.2024

Po miesiącach wytężonej pracy, 21 czerwca 2024 roku nadszedł czas na upragniony odpoczynek. Dziś w czterech placówkach oświatowych na terenie gminy Liniewo, odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2023/2024 połączone z pożegnaniem klas ósmych ZO w Liniewie. Podczas uroczystości we wszystkich szkołach, obecni byli przedstawiciele Wójta i Rady GminyWójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak uczestniczył w uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w Zespole Oświatowym w Liniewie.

więcej >>>

Powiązane zdjęcia:

data publikacji: 20.cze.2024

Powiązane zdjęcia:

data publikacji: 20.cze.2024

Powiązane zdjęcia:

data publikacji: 20.cze.2024

W dniu 20 czerwca 2024 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Liniewie, odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Liniewo.

Najważniejszymi punktami obrad były: debata nad Raportem o stanie Gminy Liniewo za 2023 rok, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2023 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Liniewo Wotum Zaufania i Absolutorium za miniony rok. 

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku na temat sprawozdania z wykonania budżetu i stanowisk poszczególnych komisji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przystąpiono do głosowania.

Sprawozdanie finansowe, jak i uchwałę o udzielenie Wójtowi Absolutorium przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy Liniewo Wojciech Prądziński wraz z Zastępcą Wiesławem Szarmachem złożyli w imieniu wszystkich zebranych gratulacje Mirosławowi Warczakowi Wójtowi Gminy Liniewo oraz Alicji Koprek Skarbnik Gminy.

Wójt na koniec podziękował Wysokiej Radzie za tak przychylne głosowanie i udzielone mu Wotum Zaufania oraz Absolutorium za 2023 rok, a jednocześnie bardzo mocno podkreślił, że jest to bardzo ważny element rozpoczynający kolejną kadencję oraz zobowiązanie z jego strony, by dołożyć wszelkich starań dla owocnej pracy na rzecz małej ojczyzny liniewskiej.

więcej >>>

Powiązane zdjęcia:

data publikacji: 19.cze.2024

Powiązane zdjęcia:

data publikacji: 19.cze.2024

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie był gospodarzem i organizatorem IV Grand Prix Północy 2024 Kaszubsko-Wielkopolsko-Kujawskiego Skata Sportowego. Do Liniewa przybyło 40 skacistów z całego okręgu w tym 4 kobiety. Zawody rozgrywano w kategorii indywidualnej i drużynowej.

więcej >>>

Powiązane zdjęcia:

data publikacji: 19.cze.2024

Powiązane zdjęcia:

data publikacji: 19.cze.2024
więcej >>>

Powiązane zdjęcia:

data publikacji: 17.cze.2024

W niedzielę 9 czerwca, odbył się już po raz kolejny festyn p.n. „Dzień Sąsiada”.

Od godziny 15.00 na placu gdzie znajdował się dawny dworzec PKP, noszący obecnie nazwę Stacja Liniewo Pomorskie, rozpoczęto imprezę. Wszystkich zgromadzonych powitali, Mirosław Warczak Wójt Gminy Liniewo i Lucyna Piwowarczyk Dyrektor Domu Kultury w Liniewie.

więcej >>>

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: