Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 02.Gru.2019

Po raz pierwszy Dom Kultury organizuje dwa spotkania z Mikołajem jednocześnie , tym razem w sali wiejskiej w Orlu oraz tradycyjnie w sali GOKSiR w Liniewie – zapraszamy wszystkie dzieci 8 grudnia o godz. 15.00 na świetna zabawę 🥰 W kolejnych latach spotkamy się w salach w innych miejscowościach.

data publikacji: 02.Gru.2019

Po raz pierwszy Dom Kultury organizuje dwa spotkania z Mikołajem jednocześnie , tym razem w sali wiejskiej w Orlu oraz tradycyjnie w sali GOKSiR w Liniewie – zapraszamy wszystkie dzieci 8 grudnia o godz. 15.00 na świetna zabawę 🥰 W kolejnych latach spotkamy się w salach w innych miejscowościach.

data publikacji: 29.Lis.2019

Znalezione obrazy dla zapytania usługi opiekuńcze

W związku z realizacją art. 18 ust.1 pkt.3 i art. 50 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późń. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) i art. 138o ust. 1-4 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

więcej >>>

data publikacji: 29.Lis.2019

Podobny obraz

Działając na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) i Uchwały Rady Gminy Liniewo nr XII/115/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2020r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu w zakresie:

więcej >>>

data publikacji: 29.Lis.2019

 

 

 

Koła Gminne zrzeszają Panie w rożnym wieku z naszej gminy – w środę 27 listopada, Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Liniewo spotkały się na wieczorku andrzejkowym. Piękne Panie w doskonałych humorach spędziły ze sobą czas. Na spotkaniu oprócz członkiń KGW obecny był także Wójt Gminy Mirosław Warczak , Skarbnik Gminy Alicja Koprek oraz Sekretarz Gminy Jacek Sosnowski. Pani Maria Labuda wieloletnia była przewodnicząca gminnych KGW również zaszczyciła nas swoją obecnością. Podczas uroczystości odbyły się występy artystyczne przygotowane przez podopiecznych GOKSiR. Konsultantki, które przybyły na wieczorek andrzejkowy doradzały wszystkim przybyłym kobietom jak profesjonalnie wykonać makijaż i jakie dobrać kosmetyki odpowiednie do swojej urody.
Spotkanie upłynęło w miłej i wesołej atmosferze, dziękujemy wszystkim za obecność.
Organizatorzy; GOKSiR , Przewodniczące KGW Gminy Liniewo.

 

więcej >>>

data publikacji: 28.Lis.2019

W dniu 27 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste spotkanie i przekazanie umowy na udzielenie dotacji celowej przez Gminę Liniewo dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. w kwocie 20 000 zł.

Przedmiotem umowy jest przekazanie Szpitalowi przez Gminę dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej i remontu dla oddziału Ginekologiczno – Położniczego szpitala .

Przesłankami podjętej przez nas inicjatywy była dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne Naszych Mieszkańców, korzystających z usług medycznych szpitala w Kościerzynie. Zgodnie z powiedzeniem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

/-/ Mirosław Warczak

Wójt Gminy Liniewo

więcej >>>

data publikacji: 27.Lis.2019

Tylko raz w roku pozornie zwykły wieczór zmienia się w zaczarowaną noc. Andrzejki bo o nich mowa , są bardzo dobrą okazją nie tylko do zabawy , ale także do kultywowania tradycji ludowych . Dlatego właśnie 26 listopada br. W Sali wiejskiej w Głodowie odbyła się zabawa andrzejkowa dla członków Klubu Seniora .

 

więcej >>>

data publikacji: 27.Lis.2019

Kontakt: