Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 24.lis.2021

Z przyjemnością pragnę zakomunikować, że rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika na terenie wsi Wysin. Zakres prac obejmuje wymianę chodnika na ulicy Żuławskiej, wykonanie chodnika przy ulicy Wyzwolenia

więcej >>>
data publikacji: 24.lis.2021

W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 18 listopada 2021 roku w gdańsku, podczas Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego, ogłoszono wyniki i wręczono nagrody dla najlepszych powiatów i gmin.

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego to wyjątkowa inicjatywa realizowana we współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Urzędem Statystycznym w Gdańsku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

więcej >>>
data publikacji: 23.lis.2021

1876 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) i Uchwały Rady Gminy Liniewo nr XXXII/285/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

więcej >>>
data publikacji: 18.lis.2021

Jak już wcześniej informowaliśmy w dniu 15 listopada GOKSiR w Liniewie był gospodarzem rozgrywek finałowych Grand Prix Okręgu Kaszubsko- Pomorskiego w skacie sportowym. Do Liniewa przyjechało najlepszych 13-tu skacistów z Pomorza oraz 3 z okręgu Kujawsko Pomorskiego. Rozgrywki prowadzono w 5 seriach po 24 rozdań. W czołowej 13z Pomorza udział wzięło aż 7 graczy miejscowego GOKSiR. Zwycięzca tego finału został kol. Benedykt Knitter z Sobącza.

więcej >>>

Kontakt: