Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
data publikacji: 05.Gru.2019

W pierwszym etapie projektu POPC2, skupiliśmy się na podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbudowana infrastruktura do szkół jest wykorzystywana przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) do świadczenia usług bezpłatnego i bezpiecznego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s.

 

W kolejnej fazie projektu priorytetem jest doprowadzenie sieci do wytypowanych gospodarstw domowych. Prace są realizowane sukcesywnie a informacje o kolejnych odbiorach technicznych będą Państwu przekazywane cyklicznie.

Na tym etapie ważnym elementem będzie stała komunikacja adresowana do mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem inwestycji. Zgodnie z założeniami, które legły u podstaw powołania Pomorskiej Unii Światłowodowej, liczymy na współpracę z Państwem w zakresie dostarczania bieżącej informacji mieszkańcom o postępach prac inwestycyjnych, w celu skutecznego promowania cyfryzacji.

więcej >>>

data publikacji: 03.Gru.2019

ZARZĄDZENIE NR 75/2019

WÓJTA GMINY LINIEWO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie odpracowania dnia 24 grudnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 130 k p w związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 7 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracy
dla pracowników Urzędu Gminy w Liniewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Samorządowego Zakładu Budżetowego oraz Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie
w zamian za dzień 24 grudnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak /-/

więcej >>>

data publikacji: 02.Gru.2019

“Andrzejki” to stary ludowy zwyczaj. Wróżby czyniono 30 listopada. Miały one dać odpowiedź na pytanie, co kogo czeka w przyszłości. W dzień św. Andrzeja prześcigano się więc w pomysłach, by z najróżniejszych oznak wyczytać swoją przyszłość. Tradycja wróżb przetrwała do dzisiaj. Obecnie “Andrzejki” są wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji.W naszym domu kultury, tradycją ubiegłych lat, również w tym roku świętowaliśmy “Andrzejki”. Dom Kultury powitał wszystkich przekraczających jego próg, tajemniczym andrzejkowym nastrojem. Przyczyniła się do tego zapewne stosowna, magiczna dekoracja. Spotkanie z animatorami, którzy bawili nasze dzieciaki to nie jedyna atrakcja andrzejkowego święta. Na salach na dzieci czekały kolejne emocje i przeżycia. Tym razem już wszystkie osoby mogły, jeśli tylko chciały, zajrzeć w przyszłość, sprawdzić co je czeka. Do tego celu posłużyła, najbardziej znana andrzejkowa wróżba – lanie wosku, oraz inne wesołe zabawy – np. wyciąganie losów z magicznego serca. Czy wróżby się spełnią – przyszłość pokaże. Pewne jest to, że przyniosły dzieciom wiele radości, były okazją do wspólnej zabawy.
Taki dzień magii i czarów dobiegł końca, z całą pewnością można go uznać za bardzo udany. Mamy nadzieję, że dzieci będą go mile wspominać, bowiem bawiliśmy się wszyscy naprawdę wspaniale.

Organizatorzy; GOKSiR oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie

 

 

 

więcej >>>

data publikacji: 02.Gru.2019

Portal Funduszy Europejskich - Strona główna

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach uprzejmie

informuje o grudniowych miejscach i terminach dyżurów specjalisty ds.
Funduszy Europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy

więcej >>>

data publikacji: 02.Gru.2019

Po raz pierwszy Dom Kultury organizuje dwa spotkania z Mikołajem jednocześnie , tym razem w sali wiejskiej w Orlu oraz tradycyjnie w sali GOKSiR w Liniewie – zapraszamy wszystkie dzieci 8 grudnia o godz. 15.00 na świetna zabawę 🥰 W kolejnych latach spotkamy się w salach w innych miejscowościach.

data publikacji: 02.Gru.2019

Po raz pierwszy Dom Kultury organizuje dwa spotkania z Mikołajem jednocześnie , tym razem w sali wiejskiej w Orlu oraz tradycyjnie w sali GOKSiR w Liniewie – zapraszamy wszystkie dzieci 8 grudnia o godz. 15.00 na świetna zabawę 🥰 W kolejnych latach spotkamy się w salach w innych miejscowościach.

data publikacji: 29.Lis.2019

Znalezione obrazy dla zapytania usługi opiekuńcze

W związku z realizacją art. 18 ust.1 pkt.3 i art. 50 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późń. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) i art. 138o ust. 1-4 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

więcej >>>

data publikacji: 29.Lis.2019

Podobny obraz

Działając na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) i Uchwały Rady Gminy Liniewo nr XII/115/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2020r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu w zakresie:

więcej >>>

Kontakt: