Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Edukacja w Gminie Liniewo
data publikacji: 20.lip.2017

Gmina Liniewo od września 2016 r do czerwca 2018 r realizuje projekt pn.„Edukacja w Gminie Liniewo” w pięciu szkołach z terenu gminy Liniewo, tj. cztery szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wartość projektu 1 000 322,40 zł, okres realizacji wrzesień 2016 – czerwiec 2018. Planowana liczba uczestników projektu 579. Koordynatorem projektu jest Elżbieta Licznerska.

Realizowane i planowane działania:

przeprowadzenie 6448 godzin zajęć edukacyjnych: zajęć kompensacyjno –wyrównawczych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, spotkań z psychologiem, kółek zainteresowań, doradztwa zawodowego, przygotowanie do testów gimnazjalnych, zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5 wyjazdów każdy po 40 uczniów do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni

organizacja obozu letniego we Władysławowie dla 40 dzieci ze szkół gminy Liniewo

zakup wyposażenia i materiałów biurowych dla pięciu szkół

zakup 10 tablic interaktywnych

zakup 10 wideoprojektorów

zakup przenośnych komputerów – 15 szt

zakup tabletów – 20 sztuk

zakup pendrive – 50 sztuk

zakup programów multimedialnych dla pięciu szkół na kwotę 9 000,00 zł

organizacja warsztatów dla 49 nauczycieli ze szkół Gminy Liniewo „Atrakcyjne formy prowadzenia zajęć wykorzystaniem urządzeń multimedialnych”

 

Część zajęć edukacyjnych w roku 2017 została zrealizowano, podobnie 5 wyjazdów po 40 uczestników projektu do Centrum Eksperyment w Gdyni. Odbył się wyjazd wypoczynkowo – edukacyjny wraz z zajęciami edukacyjnymi z zakresu elementów robotyki z wykorzystaniem klocków Lego do Władysławowa, w którym wzięło udział 40 uczniów wytypowanych z poszczególnych szkół. 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: