Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
„Gmina Liniewo dba i dopieszcza oświatę” 
data publikacji: 27.lip.2017

   Ponad dwadzieścia lat temu oświata w Gminie Liniewo przeszła pod zarząd samorządu, najpierw eksperymentalnie, pilotażowo, a potem ustawowo. Były to szkoły podstawowe w Głodowie, Garczynie, Wysinie, Liniewie i Lubieszynie (klasy 0-III, potem filia szkoły liniewskiej). Wszystkie obiekty wymagały remontów, rozbudowy, unowocześnienia. W całej gminie był jeden komputer u dyrektora szkoły w Liniewie, o pracowniach komputerowych nikt nie marzył nawet, a meble szkolne wymagały całkowitej wymiany. Wójtowie i Rady Gminy podjęły trud wydobycia wszystkich obiektów z dna zaniedbań i takiego zorganizowania procesów dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych, takiego dobrania kadry, by ze szkół wychodzili absolwenci przygotowani do dalszej drogi edukacyjnej. Jedna szkoła została zlikwidowana (w Lubieszynie), gdyż liczba uczniów była tak mała, iż koszty kształcenia jednego ucznia kilkakrotnie przekraczały wszelkie subwencje ministerialne. Jeszcze kiedyś były maleńkie szkółki w Sobączu, w Iłownicy, ale te znikły dawno, dawno temu.

   Jak jest teraz?

   Każda szkoła została wyremontowana, we wszystkich są pracownie komputerowe, komputery w klasach, tablice multimedialne, wymienione meble, zmienione systemy grzewcze, toalety, przy obiektach są zagospodarowane tereny sportowe, boiska do różnych gier, utrzymana starannie zieleń, place zabaw, bezpieczne dojście i dojazd. Zostały także dobudowane pawilony z kilkoma salami lekcyjnymi, zmieniono systemy kanalizacyjne, dachy eternitowe zastąpione zdrowymi pokryciami. Szkoły w Wysinie, Garczynie i Głodowie nie mają zbyt wielu uczniów ze swoich rejonów, więc w nich nauka będzie prowadzona dla uczniów do klasy szóstej, później przejdą do Liniewa.

   Właśnie szkoła w Liniewie przeszła największe przeobrażenia. Był jeden bardzo zniszczony budynek dawnego dworku letniego (z około 1870 roku), przerabiany dla szkolnych potrzeb (nie wymagań!) przy pomocy płyt pilśniowych i farby olejnej (standard w PRL-u), bez toalety, który od jednej iskry mógłby spłonąć błyskawicznie. Była także sala gimnastyczna oddalona od głównego budynku o kilkadziesiąt metrów i tam znajdowały się toalety, więc uczniowie na przerwy musieli bez względu na pogodę wychodzić na boisko. Obok powstawał nowy budynek, który wreszcie oddano do użytku w 1998 roku, a stary poddano gruntownej przebudowie. Dzisiaj te dwa obiekty są świetnie wyposażone, czyste, estetyczne, w dawnym mieści się szkoła podstawowa z oddzielonymi od siebie rejonami dla klas młodszych (sale wyposażone według najlepszych standardów) i starszych, w nowszym gimnazjum, oba połączone są łącznikami i z salą gimnastyczną. Są dwie pracownia komputerowe, w każdej sali komputer i telewizor, w większości klas zainstalowano tablice multimedialne, szkoły z pomocą i w porozumieniu z Gminą realizowały projekty unijne, które pozwoliły na unowocześnienie bazy dydaktycznej, prowadzenia wymiany zagranicznej, na wycieczki po Polsce.

   Przy liniewskiej szkole jest „Orlik” i inne obiekty sportowo rekreacyjne – plac zabaw, kort tenisowy, park dla rolkarzy i deskarzy, skocznie. Szkołę otacza park dendrologiczny (około stu gatunków drzew i krzewów), który został założony dzięki inicjatywie i ogromnej pomocy Rady Rodziców, jest parking dla samochodów osobowych i bardzo bezpieczny podjazd dla szkolnych autobusów.

   Do zespołu szkół należy także przedszkole, które w rankingu powiatowym zajęło drugie miejsce, to oddzielny obiekt, unowocześniony i rozbudowany, przystosowany do wymogów współczesności, bardzo estetyczny i funkcjonalny.

   Baza oświatowa  w Gminie Liniewo jest doskonała, kadra coraz lepiej przygotowana, pewnie poradzi sobie ze zmianami organizacyjnymi zainicjowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: