Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Sesja Absolutoryjna
data publikacji: 20.cze.2024

W dniu 20 czerwca 2024 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Liniewie, odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Liniewo.

Najważniejszymi punktami obrad były: debata nad Raportem o stanie Gminy Liniewo za 2023 rok, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2023 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Liniewo Wotum Zaufania i Absolutorium za miniony rok. 

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku na temat sprawozdania z wykonania budżetu i stanowisk poszczególnych komisji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przystąpiono do głosowania.

Sprawozdanie finansowe, jak i uchwałę o udzielenie Wójtowi Absolutorium przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy Liniewo Wojciech Prądziński wraz z Zastępcą Wiesławem Szarmachem złożyli w imieniu wszystkich zebranych gratulacje Mirosławowi Warczakowi Wójtowi Gminy Liniewo oraz Alicji Koprek Skarbnik Gminy.

Wójt na koniec podziękował Wysokiej Radzie za tak przychylne głosowanie i udzielone mu Wotum Zaufania oraz Absolutorium za 2023 rok, a jednocześnie bardzo mocno podkreślił, że jest to bardzo ważny element rozpoczynający kolejną kadencję oraz zobowiązanie z jego strony, by dołożyć wszelkich starań dla owocnej pracy na rzecz małej ojczyzny liniewskiej.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: