Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Utworzenie dwóch szlaków rowerowych na terenie Gminy Liniewo
data publikacji: 04.lis.2014

Gmina Liniewo informuje, że zakończono zadanie pn: „Utworzenie dwóch szlaków rowerowych na terenie Gminy Liniewo wraz z wydaniem folderu informacyjnego i zorganizowaniem rajdu rowerowego”

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Liniewo oraz w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi ” PROW na lata 2007-2013

Zadanie jest dofinansowane na podstawie umowy o przyznanie pomocy
nr 01475-6930-UM114897/13 z dnia 10 czerwca 2014 r.

Wartość zadania: 19263,65 złotych brutto

Wartość dofinansowania: 12570,00 złotych

 Zakres zadania obejmował:

– wykonanie 3 tablic informacyjnych z mapami tras na rozpoczęciu i zakończeniu tras,

– wykonaniu drogowskazów na rozwidleniach dróg w ilości 30 szt.,

– przygotowanie i druk folderu 1000 szt.,

– poczęstunek dla uczestników rajdu,

– upominek dla uczestników rajdu  50 szt.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: