Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Wójt Gminy Liniewo
data publikacji: 13.paź.2021

zaprasza do udziału w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Gmina Liniewo planuje złożenie wniosku o dofinansowanie dla mieszkańców gminy, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości tam, gdzie wówczas znajdował się PGR) do złożenia oświadczenia podanego w załączniku. Oświadczenie mogą złożyć również osoby pełnoletnie które kontynuują dalszą naukę w szkole średniej.

Dokumenty (oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych) przyjmowane będą
w Urzędzie Gminy w Liniewie, ulica Dworcowa 3, 83-420 Liniewo.

Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r. do 15:30. Wnioski będą rozpatrywane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie od 5 listopada br. – czas przewidziany na ich ocenę to około 40 dni. W związku z tym realizacja wniosków planowana jest na początek 2022 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Urzędzie Gminy w Liniewie pod nr. tel. 58 687 85 33 lub 58 687 85 29

Informacje dodatkowe:

Sprzęt będzie wydawany na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

– sprzęt komputerowy zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej, średniej

– opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

– opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do corocznego okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez pracownika Urzędu Gminy w Liniewie

DO POBRANIA:

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: