Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „Szkoła Kompetencji Komputerowych”
data publikacji: 05.mar.2019

Z inicjatywy Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich z Liniewa Wandy Ciecholewskiej, a także przy pomocy Dyrektor GOKSiRu Lucyny Piwowarczyk zorganizowano w Gminie Liniewo bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „Szkoła Kompetencji Komputerowych”, realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Udział w projekcie skierowany jest do mieszkańców gminy, a korzystać z niego mogą osoby powyżej 50-tego roku życia. Pani Wandzie, w bardzo krótkim czasie, udało się zebrać 17 osobową grupę (14 członkiń KGW i 3 osoby spoza koła). Podczas spotkań, które odbywają się dwa razy w tygodniu, od lutego do maja 2019r., uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę z zakresu podstawowej znajomości obsługi komputera oraz wykorzystywania Internetu w codziennym życiu. W trakcie zajęć osoby zapoznają się m. in. z zasadami pisania tekstów, dokonywania obliczeń, poszukiwania informacji w Internecie, wypełniania formularzy elektronicznych, obsługiwania poczty elektronicznej. Dzięki szkoleniom mieszkańcy naszej gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. Szkolenia jak wspomina pani Wanda Ciecholewska są doskonale dostosowywane do potrzeb i poziomu uczestników, a poruszane zagadnienia prezentowane są w sposób przejrzysty i praktyczny. Podczas spotkań panuje niezwykle ciepła, serdeczna i koleżeńska atmosfera.

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu za środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie Ustawiczne.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: