Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Podziękowania dla nowych sołtysów
data publikacji: 21.mar.2019

W dniu 19 marca br w Domu Kultury Liniewie,  odbyło się spotkanie podczas którego Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak podziękował ustępującym sołtysom oraz powitał nowych, którzy zostali wybrani na kadencję 2019 – 2024.

Należy przypomnieć, że od 26 lutego do 12 marca Mieszkańcy gminy uczestniczyli w zebraniach wiejskich w swoich sołectwach, podczas których dokonywali wyboru sołtysów i rad sołeckich. Warto podkreślić, że w wybranej szesnastce cztery osoby debiutują w roli sołtysa, pozostała dwunastka tę zaszczytną funkcję pełnić będzie kolejną kadencję.

Podczas uroczystego spotkania Wójt Gminy przywitał przybyłych sołtysów, wspomniał o tym jak ważna jest ta funkcja dla lokalnej społeczności i praca z nią związana. Gospodarza, przedstawiciela lokalnej społeczności przedstawił jako Animatora z własną inicjatywą, temperamentem i charakterem, a także jako Mediatora, sołtysa rozwijającego kulturę, sport i rekreację.

W pierwszej kolejności Wójt wspólnie z Panią Skarbnik i Sekretarzem gminy złożył podziękowania Sołtysom, którzy ukończyli swoją pracę na rzecz sołectw tj.

 • Brunonowi Kupper z sołectwa Chrósty Wysińskie
 • Jerzemu Czapiewskiemu z sołectwa Głodowo
 • Lechowi Żakowskiemu z  sołectwa Lubieszyn
 • Pawłowi Zielińskiemu z sołectwa Wysin

Wszystkim sołtysom wójt dziękował za harmonijną, konstruktywną i bez wątpienia owocną pracę na rzecz mieszkańców naszych małych ojczyzn (wsi) i całej gminy łącznie. W dowód uznania za sumienne wypełnianie swoich obowiązków i wzorowe dbanie o dobro lokalnej społeczności, za troskę wyrażającą się podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań i inicjatyw służących rozwojowi sołectwa, a tym samym całej naszej gminy, sołtysi otrzymali pamiątkowe statuetki i kwiaty.

Sołtysom wybranym na kolejną kadencję, Wójt Gminy życzył wszelkich sukcesów i pomyślności w realizacji zamierzeń na rzecz wszystkich naszych sołectw. Nowymi sołtysami, którzy po raz pierwszy będą pełnili tę funkcje zostali:

 • Paweł Tyczyński – sołectwo Chrósty Wysińskie
 • Mirela Wrosz – sołectwo Głodowo
 • Celina Biesiada – sołectwo Lubieszyn
 • Ewa Zielińska – sołectwo Wysin

Ustępującym sołtysom składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek włożony w rozwój sołectw oraz owoce ich pracy, z których korzystamy na co dzień. Wszystkim nowo wybranym sołtysom życzymy przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu wszystkich zamierzonych planów i działań oraz pozytywnej energii, wytrwałości i gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Ponadto życzymy wszelkiej satysfakcji i zadowolenia z pełnionej funkcji tak, aby mandat zaufania procentował wspólnymi sukcesami całej naszej wspólnoty gminnej.

Sołtysami na nową kadencję zostali:

 

 1. Chrósty Wysińskie – Paweł Tyczyński
 2. Chrztowo – Ryszard Barzowski
 3. Deka – Bogusław Ryng
 4. Garczyn – Alina Troka
 5. Głodowo – Mirela Wrosz
 6. Iłownica – Zdzisław Bela
 7. Liniewo – Henryk Miotk
 8. Liniewskie Góry – Roman Koprek
 9. Lubieszyn – Celina Biesiada
 10. Lubieszynek – Stanisław Korynt
 11. Orle – Tadeusz Borkowski
 12. Płachty – Danuta Wenta
 13. Sobącz – Maria Wnuk Lipińska
 14. Stary Wiec – Alicja Sobisz
 15. Stefanowo – Beata Gdaniec
 16. Wysin – Ewa Zielińska

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: