Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
data publikacji: 03.gru.2019

ZARZĄDZENIE NR 75/2019

WÓJTA GMINY LINIEWO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie odpracowania dnia 24 grudnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 130 k p w związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 7 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracy
dla pracowników Urzędu Gminy w Liniewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Samorządowego Zakładu Budżetowego oraz Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie
w zamian za dzień 24 grudnia 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak /-/

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: