Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIEWO z dnia 21 kwietnia 2020 r.
data publikacji: 21.kwi.2020

Zgodnie z § 13 ust 2 i 3 w związku z § 19 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) Wójt Gminy Liniewo ogłasza, iż od dnia 22 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy w Liniewie wykonuje zadania o charakterze publicznym w zakresie:

 1. rejestracji stanu cywilnego;

 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

 3. pomocy społecznej;

 4. świadczenia usług komunalnych;

 5. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia
  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 6. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej
  na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko;

 7. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów wydawanej na podstawie ustawy
  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

 

 

uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli polega na kontakcie mailowym, telefonicznym oraz umieszczaniu wniosków, podań i innej korespondencji z Urzędem Gminy w urnie w przedsionku wejścia do urzędu gminy.

Za utrudnienia przepraszamy, jednak konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli jest sprawa priorytetową w czasie ogłoszenia epidemii.

Z poważaniem

Wójt Gminy Liniewo

dr inż. Mirosław Warczak

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: