Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Absolutorium dla Wójta Gminy Liniewo za 2021 rok
data publikacji: 20.maj.2022

W dniu 19 maja 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Orlu, odbyła się uroczysta, Absolutoryjna sesja Rady Gminy Liniewo. Najważniejszymi punktami obrad były: debata nad Raportem o stanie Gminy Liniewo za 2021 rok, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2021 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Liniewo Wotum Zaufania i Absolutorium za miniony rok. 

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku na temat sprawozdania z wykonania budżetu i stanowisk poszczególnych komisji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przystąpiono do głosowania.

Sprawozdanie finansowe, jak i uchwałę o udzielenie Wójtowi Absolutorium przyjęto bezwzględną większością głosów (Wotum Zaufania – 13 głosów za, 1 głos przeciw, 1 radny nieobecny; Absolutorium – 13 głosów za, 1 wstrzymał się, 1 radny nieobecny). W imieniu całej Rady Gminy, przewodniczący Adam Sosnowski z wiceprzewodniczącym Sławomirem Zabrockim i radną Sylwią Klajst, złożyli Wójtowi i pani Skarbnik gratulacje, wręczając symboliczne bukiety kwiatów z życzeniami dalszej, owocnej pracy na rzecz naszej małej liniewskiej ojczyzny. 

Wójt na koniec podziękował Wysokiej Radzie za tak przychylne głosowanie i udzielone mu Wotum Zaufania oraz Absolutorium za 2021 rok, a jednocześnie bardzo mocno podkreślił, że jest to wspólny sukces całego zespołu współpracowników, kierowników poszczególnych referatów, radnych, sołtysów, strażaków, gospodyń wiejskich, seniorów, nauczycieli i co najważniejsze Was Mieszkańców, Drodzy Państwo. Nadmienił ponadto, że w rozwijającej się systematycznie gminie „WSZYSCY JESTEŚMY ZWYCIĘZCAMI”.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: