Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Absolutorium i Wotum zaufania dla Wójta Gminy Liniewo
data publikacji: 01.lip.2020

W dniu 30 czerwca 2020 roku na sesji absolutoryjnej (XX zwyczajna sesja Rady Gminy Liniewo) Wójt Gminy Mirosław Warczak otrzymał Wotum zaufania oraz Absolutorium za 2019 rok.

W trakcie sesji przedstawiony został raport o stanie gminy za 2019 rok, który obejmował podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku na temat sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium stwierdzającego, że Wójt Gminy wykonując budżet kierował się zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przystąpiono do głosowania.

Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jak i uchwałę o udzielenie Wójtowi Absolutorium przyjęto bezwzględną większością głosów. Trzynastu radnych było za, dwóch wstrzymało się od głosu. W imieniu całej Rady Gminy, Przewodniczący Adam Sosnowski z wiceprzewodniczącym Sławomirem Zabrockim, złożyli Wójtowi i Pani Skarbnik gratulacje, wręczając symboliczne bukiety kwiatów z życzeniami dalszej, owocnej pracy na rzecz naszej małej liniewskiej ojczyzny. Wójt podziękował wszystkim za udzielone zaufanie oraz dotychczasową współpracę, a także podkreślił, że dobre wykonanie budżetu to nasz wspólny sukces,  nie tylko władz gminy, ale również wszystkich pracowników i Mieszkańców zaangażowanych całym sercem w jego realizację (kierowników jednostek organizacyjnych, a także radnych i sołtysów,…itd.).

Podczas sesji bardzo miłym gestem, wykonanym przez Wójta było podziękowanie druhowi Wiesławowi Szarmachowi za 25 lat wzorowej, oddanej służby w wypełnianiu zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji Komendanta Gminnego OSP. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowy upominek, a także życzenia dalszej owocnej i niezawodnej współpracy oraz zdrowia na co dzień.

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: