Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
„Akademia Zatrudnienia”
data publikacji: 04.paź.2016

 

 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie „Akademia Zatrudnienia”. W ramach projektu można skorzystać ze szkoleń zawodowych kończących się egzaminem, w tym komputerowych ECCC,  drwal-operator pilarki, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz innych, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW.

 

Do projektu zapraszamy osoby, które mają co najmniej 30 lat i są zarejestrowane jako bezrobotne. W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W sumie ze wsparcia skorzysta 88 osób, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 50 osób ze szkoleń, a 68 uczestników ze staży. Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 45% osób objętych wsparciem.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 30.09 do 12.10.2016 r. Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy biura mieszczącego się Kościerzynie w budynku Fundacji Inkubator, ul. Strzelecka 34.

 

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

 

Projekt „Akademia Zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

przechwytywanie

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: