Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
DODATEK ENERGETYCZNY
data publikacji: 08.maj.2014

 

  • O zryczałtowany dodatek energetyczny może ubiegać się osoba która:

    -złoży wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny,

     -posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

     -jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

     -zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

więcej… 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

Opis:

Dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia

30 kwietnia 2015 r. wynosi:

 

a) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł/miesiąc;

 

b) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł/miesiąc;

 

c) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł/miesiąc;

 

 

Powyższe kwoty wynikają z Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia

30 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 291)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz z następującymi załącznikami:

– kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;

 

Opłaty:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz.U. poz. 224) decyzje dot. dodatków energetycznych, wydawane na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. są zwolnione od opłaty skarbowej.

 

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

 

Formularze do druku:

1. Wniosek (.pdf),  Wniosek (.doc)

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: