Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Gmina Liniewo pomaga naukowcom.
data publikacji: 08.cze.2015

Od czerwca przez ponad rok na terenie Gminy Liniewo prowadzone będą badania w ramach  międzynarodowego projektu naukowego o nazwie SHEER. Celem tego wielkiego przedsięwzięcia jest obiektywna, naukowa ocena zagrożeń na jakie narażeni są ludzie i środowisko przyrodnicze w związku z wydobywaniem gazu ziemnego z łupków. W prowadzonych  badaniach użyte zostaną najnowocześniejsze metody bezpośredniego pomiaru drgań gruntu, jakości powietrza oraz wód powierzchniowych i gruntowych w otoczeniu prowadzonego w Wysinie szczelinowania łupków. Dodatkowo, zanim dojdzie do procesu szczelinowania zostanie zbadana jakość powietrza i wody na terenie gminy oraz poziom naturalnych drgań gruntu. Dzięki tym pracom badawczym projektu SHEER mieszkańcy gminy Liniewo będą mogli skorzystać z naukowo potwierdzonych danych o jakości powietrza, którym oddychają i jakości wody której używają na co dzień.

Projekt SHEER finansowany jest ze środków unijnych i prowadzony jest w zespole 8 uznanych, międzynarodowych instytucji naukowych. Kluczową rolę w nim wiedzie Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, prowadzący pomiary na terenie gminy Liniewo. Dane uzyskane z pomiarów w Polsce zostaną porównane z podobnymi danymi z innych miejsc, gdzie prowadzono szczelinowanie dla eksploatacji gazu z łupków w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA, a także z danymi dotyczącymi  konwencjonalnego wydobycia gazu m.in. z Wielkiej Brytanii, Holandii, oraz produkcji energii geotermalnej  w Niemczech i USA. Na podstawie tego porównania będzie możliwa oryginalna i oparta na najwyższej jakości danych naukowa ocena wpływu szczelinowania hydraulicznego na środowisko oraz ocena ryzyka jakie taka działalność niesie. Ważnym celem projektu będzie stworzenie Naukowego Standardu Dobrych Praktyk w ocenie ryzyka działalności przemysłowej w zakresie szczelinowania hydraulicznego.

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: