Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 16 kwietnia 2020 r.
data publikacji: 17.kwi.2020

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi
na dzień 10 maja 2020 r.
Komisarze Wyborczy w Słupsku informują, iż wyborcy w dalszym ciągu mogą zgłaszać się do obwodowych komisji wyborczych.

Aby wziąć udział w pracy w obwodowej komisji wyborczej należy wypełnić zgłoszenie oraz przesłać je skanem do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku  na adres: slupsk@kbw.gov.pl lub do danego urzędu gminy.

 

Zgłoszenie jest dostępne na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Słupsku: slupsk.kbw.gov.pl.

 

Przypominamy, iż kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. stale zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa pomorskiego.
  4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Osobom, które zdecydują się na zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności.
Wysokość diety w pierwszej turze wyborów wynosi:

  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł,
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pkw.gov.pl oraz slupsk.kbw.gov.pl.  

 

 
Komisarz Wyborczy w Słupsku
/-/ Marek Lagut (I)
/-/ Justyna Celińska (II)
/-/ Tomasz Kowalczyk (III)

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: