Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Informacja w sprawie publicznego losowania składów obwodowych
data publikacji: 17.paź.2014

 

I N F O R M A C J A

Gminnej Komisji Wyborczej w  Liniewie

z dnia 17.10.2014 r.

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Liniewo.

Na podstawie art. 182 & 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks  wyborczy

(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))  uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 25 sierpnia 2014 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  (M. P.poz. 783.) zawiadamia się, że w dniu 22 .10. 2014 r.  

o godz. 9,30. w Sali GOK w Liniewie  przy ul. Dworcowej  3 odbędzie się publiczne losowanie:

po 8 osób do obwodowych komisji wyborczych:

a) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1        – spośród  zgłoszonych kandydatów,

b)   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2       – spośród  zgłoszonych kandydatów,

c)    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3       – spośród  zgłoszonych kandydatów

d)   Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4       – spośród  zgłoszonych kandydatów

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

Maria Grabowska

(pieczęć komisji)

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: