Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Odśnieżanie dachu- obowiązek.
data publikacji: 08.gru.2022

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie zawiadamia, że zgodnie z obowiązującymi procedurami reagowania na wypadek gwałtownego ataku zimy, zwraca się uwagę na obowiązek usuwania śniegu z dachów obiektów budowlanych i budynków szczególnie wielkopowierzchniowych, w których może przebywać ludność.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie przypomina, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (między innymi silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne), które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pózn. zm.).

14/ szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91 a ustawy – Prawo budowlane). W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożenia, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: