Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Inwestycje we wspólne Dobro- 20 lat współpracy z Mieszkańcami
data publikacji: 08.gru.2022

Działalność Gminy Liniewo w tym dwudziestoleciu ukierunkowana była głównie na współpracę z Mieszkańcami oraz szeroko rozumiany rozwój w zakresie infrastruktury technicznej oraz społecznej naszego samorządu, w szczególności:

  • infrastruktury drogowej,
  • infrastruktury wodociągowej,
  • infrastruktury kanalizacyjnej,
  • modernizacji budynków placówek oświatowych wraz z modernizacją i doposażaniem w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe,
  • budowę, rozbudowę i modernizację obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, w tym świetlic w Iłownicy, Starym Wiecu, Wysinie, placów zabaw praktycznie w każdym sołectwie naszej gminy.  

To wszystko udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy wielu osób, naszych przyjaciół, mieszkańców, sołtysów, pracowników oraz radnych wszystkich kadencji na rzecz społeczności lokalnej. Osiągnięcia i dokonania naszej gminy zostały dostrzeżone w różnych rankingach i konkursach, gdzie zajmowaliśmy i zajmujemy wysokie lokaty i liczne wyróżnienia.

W tym czasie powstało wiele dróg, chodników, placów zabaw oraz świetlic wiejskich. Poszerzyło się znacznie grono gospodarstw przyłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, udało się również zapewnić naszej młodzieży prawdziwie europejskie warunki zdobywania wiedzy w szkołach. Pozyskaliśmy ogromne środki z funduszy unijnych i projektów, programów krajowych. Dzięki tym środkom zmodernizowaliśmy nasze placówki oświatowe w Liniewie, Wysinie, Garczynie oraz Głodowie. Poszerzyliśmy także ofertę edukacyjną dla naszych dzieci i młodzieży.

Zainwestowaliśmy ogromne środki w bezpieczeństwo, poprzez rozbudowę, modernizację, doposażenie w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt oraz zakup samochodów strażackich dla wszystkich naszych jednostek OSP gminy Liniewo.

Wdrożyliśmy w życie unikalny program integracji społecznej pn.: „Gmina Rodzinna”, który okazał się wielkim sukcesem. W ramach tej inicjatywy rozwinęliśmy w gminie: Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Sekcje wokalne i taneczne dla dzieci i młodzieży, koło plastyczne oraz Młodzieżowe Ligi Piłki Nożnej na naszym Orliku i nie tylko.

Szczególne słowa uznania jako Wójt kieruję do  Wszystkich Mieszkańców Gminy Liniewo. Swoimi mądrymi decyzjami, ciekawymi inicjatywami i zaangażowaniem udowodniliście, że jesteście prawdziwymi gospodarzami naszej „Małej Ojczyzny” dla których warto żyć i pracować. 

Minione 20 lat to dobrze wykorzystany czas, powód do dumy dla wszystkich nas Mieszkańców tej gminy, a szczególnie radnych, sołtysów, nauczycieli, strażaków, członkiń kół gospodyń wiejskich, seniorów, księży, przedsiębiorców, rolników oraz pracowników samorządowych.

Podsumowując dziękuję wszystkim za wszelką pomoc, wielkie serce, szczere zaangażowanie oraz dobro uczynione dla naszej gminy w ostatnich dwudziestu latach naszej współpracy.

/-/ Mirosław Warczak

Wójt Gminy Liniewo

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: