Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2020 roku
data publikacji: 16.mar.2020

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Liniewo ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2020 roku.

W kolejności zostają podane następujące dane:

  1. nazwa oferenta;

  2. nazwa zadania publicznego;

  3. wysokość przyznanych środków publicznych.

 

I. 1) Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieszynie;

2) Wyjazd Integracyjny do ZOO;

3) 2.000,00 zł.

II. 1) Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji wsi Wysin;

2) Letnia szkoła Tenisa Ziemnego w Wysinie;

3) 1.500,00 zł.

III. 1) Fundacja Kreatywny Umysł Oddział w Wysinie;

2) Wakacje z robotyką – Wysin 2020;

3) 1.500 zł.

IV. 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie;

2) Gminne Obchody Dnia Strażaka;

3) 2.700 zł.

V. 1) „Słoneczna galeria”;

2) Z radością wśród zwierząt;

3) 600 zł.

VI. 1) Kółko Rolnicze- Koło Gospodyń Wiejskich w Wysinie

2) Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni;

3) 2.500,00 zł.

VII. 1) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii;

2) Punkt Konsultacyjno Informacyjny w Kościerzynie;

3) 500, 00 zł.

VIII. 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Głodowie;

2) Wyjazd Integracyjny na kręgle;

3) 2.200,00 zł

IX. 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Wysinie;

2) Obchody 110 lecia OSP Wysin;

3) 1.500,00.

 

Wójt Gminy Liniewo

dr inż. Mirosław Warczak

Liniewo, dnia 16 marca 2020 r.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: