Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Podpisanie umowy
data publikacji: 27.sty.2023

W dniu dzisiejszym tj. 27 stycznia 2023 roku, w Urzędzie Gminy Liniewo nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej realizacji zadnia związanego z „Uporządkowaniem terenu popegeerowskiego w miejscowości Orle”.

Podpisana w dniu dzisiejszym umowa jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 499 000,00 złotych. Wartość robót budowalnych wynosi 1 992 600,00 złotych.

Zakres robót budowlanych obejmował będzie:

– wymianę nawierzchni 2 odcinków drogi utwardzonych trylinką na kostkę betonową,

– remont drogi o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej Orle w kierunku Chrztowa na odcinku 830 mb,

– modernizację części kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Orle,

– utwardzenie terenu przed Świetlicą Wiejską w Orlu,

– uzupełnienie placu zabaw o nowe urządzenia,

– zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg.

Wykonawcą robót będzie F.U.H. Janusz sp. z o.o., .s.k. z Zielonej Wsi. Podczas podpisania umowy obecni byli:

Mirosław Warczak – Wójt Gminy,

Alicja Koprek – Skarbnik Gminy,

Norbert Kurszewski – Radny Gminy,

Tadeusz Borkowski – Radny Gminy,

Paweł Wasilewski – Przedstawiciel BGK

Piotr Janusz – Wykonawca

Krystian Breski – Kierownik referatu

Warto też wspomnieć, że już na początku lutego br., zostanie zawarta kolejna umowa tym razem będzie dotyczyła miejscowości Stary Wiec.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: