Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Przyjmujemy wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny
data publikacji: 18.lip.2014

Ruszyła Ogólnopolska

Karta Dużej Rodziny

Wójt Gminy Liniewo informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. ( Dz. U. z 2014r. poz. 755) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

 rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic ( rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 

1)          w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2)          w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub

szkole wyższej;

3)  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci  legitymujących się orzeczeniem

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,

 Imienne karty z numerem PESEL wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy

złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Liniewie

Do wniosku należy okazać do wglądu oryginały dokumentów;

1)     dokumentu tożsamości wszystkich pełnoletnich członków rodziny;

2)  legitymacji szkolnej, w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;

3)  skróconego aktu urodzenia, w przypadku dzieci, które nie realizują jeszcze obowiązku
szkolnego;

4)  dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej
o kontynuowaniu nauki i terminie ukończenia nauki, w przypadku młodzieży uczącej się,
powyżej 18 roku życia;

5)  postanowienia sądu, w przypadku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinie zastępczej;

6)  orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku
niepełnosprawnego członka rodziny.

 

Pobierz wniosek>>>

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. pobierz pdf

 

Przyjmowanie wniosków od rodzin: Urząd Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, pokój nr 9,           

w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, tel.: 58 687-85-27

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: