Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Przypominamy o świadczeniu „Dobry Start”
data publikacji: 24.paź.2018

 

wnioski można składać

do 30 listopada 2018r.

Kto może otrzymać wsparcie

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” tzn. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w przypadku pieczy zastępczej.

Kiedy złożyć wniosek

Wnioski można składać już od 1 lipca do 30 listopada 2018r.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w październiku i listopadzie gminy mają maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana pocztą elektroniczną (z adresu gops@liniewo.pl), o ile adres poczty został wskazany we wniosku. Jeżeli go nie podano, to informację taką można uzyskać w jednostce, do której został złożony wniosek.

Przyznanie 300+ na wyprawkę nie wymaga wydania oficjalnej decyzji administracyjnej. Wydania decyzji wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liniewie

/-/ Bożena Wardyn

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: