Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Rocznica powrotu Gminy Liniewo do ojczyzny
data publikacji: 06.lut.2020

 

 

 

11 listopada 1918 roku, to dla każdego Polaka bardzo ważna data, ponieważ po 123 latach niewoli i rozbiorów Polska wraca na mapę. Odzyskujemy utęsknioną niepodległość. Na teren obecnej gminy Liniewo, dociera ona wraz z żołnierzami gen. Hallera pod koniec stycznia 1920 roku. Z tego względu 2 lutego 2020 roku, z inicjatywy Pana Tomasza Filipskiego, przy współorganizacji i patronacie honorowym Wójta i Rady Gminy. Wszystkimi jednostkami organizacyjnymi,  parafią na czele z ks. proboszczem Arkadiuszem Ćwiklińskim, radą sołecką z Wysina, dyrektorami i pracownikami gminnej oświaty, radnymi, sołtysami, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich z Gminy Liniewo, wszystkimi Klubami Seniora, świętowano 100 rocznicę tamtych wydarzeń w Wysinie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną przez ks. dr Arkadiusza Drzycimskiego, ks. proboszcza Arkadiusza Ćwiklińskiego i ks. Prałata Ryszarda Konefała. Następnie w uroczystym korowodzie przemaszerowano pod budynek szkoły podstawowej w Wysinie. Główną ulicą, na czele marszu, jechali dwaj żołnierze hallerczycy na koniach. Orkiestra dęta LinstarT grając, nadawała nie tylko uroczystą oprawę pomimo trudnych warunków pogodowych, ale również rześki rytm marszowy. Kolejno w korowodzie przemaszerowały poczty sztandarowe, władze gminy, grupa rekonstrukcyjna, Skarszewskie Bractwo Kurkowe, księża, dyrektorzy i nauczyciele z czterech szkół z gminy Liniewo wraz z młodzieżą oraz licznie przybyli Mieszkańcy i Goście. Przed budynkiem szkoły uroczyście odśpiewano Hymn Państwowy. Zgromadzonych przywitał Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, który w krótkim przemówieniu przypomniał wagę wydarzeń z przed stu lat. Powiedział między innymi podsumowując swoje wystąpienie, że: Dla mnie ojczyzna to miejsce na ziemi, gdzie się urodziłem, wychowałem, gdzie czuję się bezpiecznie. Tu mieszkali nasi przodkowie – pradziadki, dziadki, a teraz my tutaj obecni i mieszkający. Każdy człowiek powinien być świadomym, czym jest dla niego ojczyzna. Powinien ją szanować i nie wstydzić się jej. Ojczyzna jest bardzo ważna, ponieważ to ona dała nam dom i wychowanie.  Mówiąc Ojczyzna, myślimy rodzina , dom rodzinny. Polacy walczący o polskość Pomorza i nie tylko, to były wyjątkowe osoby, których miłość do ojczyzny, patriotyzm i poczucie wolności zdominowały chęć ich działania, a nawet desperackiej walki z wrogiem i oprawcami naszego narodu”.

Z kolei  Pan Tomasz Filipski, inicjator i mieszkaniec Wysina, odczytał fragment wspomnień 11 letniego wówczas Rudolfa Kupera. Po tej części nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, usytuowanej przy głównym wejściu do szkoły. Tablicę odsłaniano w czterech etapach: Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak, inicjator uroczystości z małżonką Tomasz i Ewa Filipscy, w imieniu społeczności sołectwa Wysin Ewa i Paweł Zielińscy i Tadeusz Borkowski z ramienia Rady Gminy Liniewo. Podczas odsłony zawyły syreny strażackie oraz oddano trzy wystrzały armatnie. Następnie ks. proboszcz Arkadiusz Ćwikliński dokonał uroczystego poświecenia tablicy, pod którą złożono kwiaty. Kolejno wiązanki składali:  Ewa i Tomasz Filipscy, Mirosław Warczak, Ewa i Paweł Zielińscy oraz Tadeusz Borkowski. Poseł na Sejm Magdalena Sroka, delegacje OSP z gminy Liniewo. Skarszewskie Bractwo Kurkowe, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, delegacje KGW, Radny Powiatowy Krzysztof Michnowski, delegacje Klubów Seniora, dyrektor Banku Spółdzielczego Hanna Latoszewska wraz z byłą panią skarbnik Danutą Skuza. Następnie Dyrektor GOKSiR pani Lucyna Piwowarczyk  zaprosiła zebranych do ustawienia korowodu i skierowania się pod strażnicę OSP w Wysinie, na dalszą część obchodów. Na trasie przemarszu,  przy pamiątkowym obelisku, delegacja mieszkańców wsi Wysin z panią sołtys Ewą Zielińską na czele, złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Po dotarciu do remizy wszyscy zebrani mieli okazję uczestniczyć w ostatniej części uroczystości. Wójt Gminy Liniewo zapowiedział prelekcję dr  Jana Wiśniewskiego wykładowcy WSKSiM w Toruniu na temat „Pomorze do Niepodległej 1918 – 1920”. Wystąpienie poprzedził występ KGW z Liniewa z piosenką o niepodległości. Po muzycznym wprowadzeniu Pan profesor, w krótkiej prelekcji wzbogaconej wyświetlanymi zdjęciami, przedstawił zarys odradzającej się na nowo Polski. Wszyscy uczestnicy słuchali w ciszy i skupieniu. Na zakończenie orkiestra zagrała jeszcze kilka utworów o tematyce wojskowej, a przybyli Mieszkańcy i Goście raczyli się gorącą grochówką i pysznym chlebem.

Ten dzień upłynął w Naszej Gminie w wyjątkowej, bardzo podniosłej, prawdziwie patriotycznej atmosferze. W organizację tych uroczystości zaangażowało się mnóstwo osób. Podziękowania serdeczne należą się miedzy innymi: wszystkim przybyłym księżom, którzy odprawili  patriotyczną mszę św., szczególnie ks. Proboszczowi z parafii w Wysinie za serdeczne podjęcie inicjatywy, za poświęcony czas oraz za pięknie przystrojony kościół.  Nie można tu nie wspomnieć o Paniach, które przygotowały biało czerwone kokardy (KGW Wysin, KGW Lubieszyn wraz z sołectwem Lubieszyn,  ponad 300 szt. kotylionów), dzięki którym uczestnicy niedzielnych uroczystości tak pięknie się prezentowali. Panu dr Janowi Wiśniewskiemu za wspaniałą lekcję historii. Państwu Ewie i Tomaszowi Filipskim. Sołectwu Wysin i pani sołtys Ewie Zielińskiej (wszystkim razem i każdemu z osobna), za mnóstwo czasu poświęconego na organizację uroczystości,(specjalne ukłony dla pań Renaty Bałachowskiej i Grażyny Świeczkowskiej) za pięknie przystrojoną salę ( pani Lidii Czapiewskiej za namalowany specjalnie na tą okazję portret Gen. Hallera). Naszej wspaniałej orkiestrze LinstarT, która w naprawdę trudnych warunkach grała dla nas ile sił w płucach. Grupie rekonstrukcyjnej, żołnierzom na koniach, Skarszewskiemu Bractwu Kurkowemu z ks. Prałatem Ryszardem Konefałem na czele. Dyrektorom i pracownikom oświaty oraz wspaniałej młodzieży. Dziękujemy wszystkim Pocztom Sztandarowym, wszystkim jednostkom OSP z terenu naszej gminy, na których zawsze można liczyć (w tym miejscu szczególne podziękowania dla Komendanta Gminnego pana Wiesława Szarmacha) za czuwanie nad ceremoniałem obchodów. Naszym wspaniałym Kołom Gospodyń Wiejskich i Klubom Seniora, dyrektor Biblioteki Publicznej w Liniewie Agnieszce Kosieckiej, dyrektor Domu Kultury (GOKSiR) w Liniewie Lucynie Piwowarczyk oraz Paniom Natalii Kosznik i Honoracie Gołuńskiej za mnóstwo serca i energii włożonej, by ten dzień był wyjątkowy i niepowtarzalny. Pani Urszuli Potrykus z Wysina za pyszną grochówkę, a piekarni „Chleb Dobry” z Nowej Karczmy, za dar serca jakim był podarowany wspaniały chleb. Na końcu, ale z całego serca, dziękujemy Wszystkim Gościom i Mieszkańcom za Waszą wspaniałą honorową postawę i wielkie patriotyczne Serce. Bez Was ten dzień nie byłby tak wyjątkowy i radosny!    

„Kochani pomniki są znakami czasu i historii oraz naszej pamięci. Pamiętajmy proszę o tym ….

Prawdziwe pomniki musimy więc stawiać w swoich Sercach i swoich Umysłach. Naszym wspólnym zadaniem jest przekazywać naszą wiedzę i wartości, w które wierzymy naszej fantastycznej młodzieży, studentom, dzieciom i wnukom stawiając w ich umysłach Pomniki na Przyszłość”.

 

  dr inż. Mirosław Warczak

                  /-/ Wójt Gminy Liniewo

 

    

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: