Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
„SEDES TO NIE KOSZ”
data publikacji: 26.lut.2016

SEDES TO NIE KOSZ

Coraz więcej Mieszkańców Gminy Liniewo może cieszyć się z posiadania kanalizacji sanitarnej. Zapomnieliśmy już o problemach związanych z koniecznością opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Mieszkańcu, Ty zapomniałeś o swoich problemach i wyższych kosztach wywozów tzw: „szamb”.
Prosimy nie zapominaj jednak o pewnym haśle:
„SEDES TO NIE KOSZ”
Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu zwraca się z prośbą do użytkowników kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo, aby zwracać szczególną uwagę na to, co dostaje się do systemu odprowadzania ścieków. W roku 2015 dokonaliśmy kosztownych modernizacji pompowni w Liniewie. W ostatnim czasie stwierdzono liczne nieprawidłowości pracy pompowni spowodowane zanieczyszczeniami stałymi ścieków komunalnych. Nasi pracownicy systematycznie udrażniają system kanalizacji sanitarnej wyciągając takie odpady jak: ręczniki, koszyki z toalet, chusteczki nawilżane, szmaty, patyczki do uszu, butelki, worki foliowe, artykuły higieny osobistej, wnętrzności zwierzęce itp. Najmniej spodziewane odpady jakie zostały wyciągnięte z kanalizacji sanitarnej to: kamienie o wadze około 10 kg każdy, worek z marchwią, koc, kurtka, drut ocynkowany, kamerka internetowa, popiół ( jednorazowo w ilości ok 300 kg).
Traktowanie systemu kanalizacji sanitarnej jak kosza na odpady kosztowało nas wszystkich. Szacunkowe koszty naprawy, dojazdów, materiałów eksploatacyjnych oraz czasu pracy szacuje się na poziomie ok 30 000 złotych. Koszt nie uwzględnia zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją pompowni ścieków. Oznacza to, że trzeba doliczyć do każdego metra sześciennego ścieków ponad 50 groszy, tylko dlatego, że w ściekach znajdujemy różnego rodzaju odpady.
Zwracam się z prośbą do Mieszkańców Gminy Liniewo, aby wykazać się większą odpowiedzialnością przy korzystaniu z kanalizacji sanitarnej, bo sami sobie fundujemy takimi zachowaniami coroczne podwyżki stawek opłat za wodę i ścieki. Wymienione wyżej odpady należy umieszczać w odpowiednich koszach na śmieci, które każda nieruchomość musi posiadać. Zastanawiające jest, że mimo konieczności ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami fundujemy sobie bezpodstawne dodatkowe koszty za utylizację odpadów w kanalizacji sanitarnej.
Każde uszkodzenie systemu kanalizacji sanitarnej powoduje wzrost kosztów obsługi kanalizacji sanitarnej, zwiększone koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, ale także może spowodować zwiększenie kosztów w związku z odszkodowaniami i oczyszczeniem zalanych pomieszczeń.
Dlatego też przy każdorazowym użytkowaniu kanalizacji sanitarnej prosimy mieć na uwadze to, że nasze działania bezpośrednio oddziałują na jakość życia Mieszkańców Gminy Liniewo.
Konieczność wydania większych środków finansowych na system wodociągowo-kanalizacyjny powoduje nie tylko wzrost cen tych usług, ale również ogranicza zaplanowany rozwój tej sieci jak i innych ważnych elementów struktury gminy takich jak: drogi, chodniki, oświetlenie, bo w budżecie brakuje na nie pieniędzy, które wydaliśmy na niepotrzebne awarie pomp i zapchane rurociągi.
Prosimy, aby każdy z nas wykazał się większą odpowiedzialnością za nasze wspólne dobro.

Krystian Breski
Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Orlu

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: