Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Sołeckie podsumowania – narada robocza
data publikacji: 25.wrz.2020

]   W ostatnim czasie 23 września br. w Mestwinowie, w warunkach plenerowych (na świeżym powietrzu) odbyło się spotkanie naszych sołtysek i sołtysów z Wójtem Gminy Liniewo Mirosławem Warczakiem, Skarbnik Gminy Alicją Koprek, Sekretarzem Gminy Jackiem Sosnowskim. 

Na spotkaniu omawiane były między innymi sprawy bieżące sołectw oraz plany rozwojowe na najbliższe lata. Poruszane były różnorodne kwestie usprawnienia współpracy i komunikacji pomiędzy urzędem, Mieszkańcami a Sołectwami. Omówiono realizację tegorocznego funduszu sołeckiego, a także przedstawiono procedury dysponowania funduszem sołeckim w 2021 roku. Na naradzie nie zabrakło tematów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, gospodarką odpadami komunalnymi czy sprawami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego. Rozważano także ewentualne warianty funkcjonowania świetlic wiejskich w przyszłym roku. Wszystko to jednakże uzależnione będzie od rozwoju pandemii koronawirusa w naszym kraju. Na bieżąco będziemy monitorować sytuację epidemiologiczną, a co za tym idzie korygować działania naszej gminy. Na spotkaniu Wójt poinformował również sołtysów o pełnej otwartości Urzędu Gminy Liniewo na załatwienie wszelkich spraw i wniosków, z którymi przychodzą interesanci. Na zakończenie sołtysi mieli okazję podzielić się spostrzeżeniami i uwagami odnośnie swoich miejscowości i problemów z jakimi się borykają. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, podczas której wymieniono się spostrzeżeniami i doświadczeniami w codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

 

4"

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: