Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Spotkanie Wójta Gminy Liniewo z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Liniewo
data publikacji: 27.sie.2020

25 sierpnia br. w sali widowiskowej Domu Kultury w Liniewie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Liniewo z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych Gminy Liniewo, zorganizowane w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 i powrotem dzieci do nauki stacjonarnej. W spotkaniu wzięli również udział Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Wojciech Prądziński,

 

Skarbnik Gminy Alicja Koprek, Sekretarz Gminy Jacek Sosnowski. Głównym tematem spotkania był bezpieczny powrót dzieci do szkół od 1 września 2020 r. Omówiono przepisy prawne i wytyczne sanitarne, które należy wdrożyć wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021, zawierające ogólne i szczegółowe zalecenia związane przede wszystkim z organizacją zajęć w szkole czy opieką w przedszkolach. Poruszano tematy związane z wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, a także postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów bądź pracowników szkoły. W przypadku podejrzenia zachorowania, dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii sanepidu będzie mógł podjąć decyzję, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część będzie uczyła się na odległość (wariant B – mieszana forma kształcenia inaczej hybrydowa). Przy większym zagrożeniu epidemiologicznym w grę będzie wchodzić przejście całej szkoły na edukację zdalną (wariant C – kształcenie zdalne).

„Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej,  pozwalające na elastyczne formy nauczania, to najważniejsze z działań, które pozwolą nam na bezpieczną naukę w szkołach. 1 września uczniowie wracają do szkół i kształcenia tradycyjnego. Z naszej strony w miarę posiadanych sił i środków, podejmujemy i przygotowujemy bezpieczne warunki nauczania i przebywania uczniów w poszczególnych szkołach w ramach reżimów sanitarnych związanych z COVID 19. Ustalamy konkretne, przejrzyste i jednoznaczne wytyczne sanitarne i rozwiązania  prawne, które pozwolą nam odpowiednio szybko zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia. Apeluję i proszę Wszystkich naszych Mieszkańców o przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochronę podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej, a także zachowanie dystansu społecznego. Musimy działać wspólnie i w sposób zdyscyplinowany. Ma to na celu ochronę Waszego zdrowia i spowolnienie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.”  

 

 

Wójt Gminy Liniewo

/-/Mirosław Warczak

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: