Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
„Sprzątamy azbest z terenu Gminy Liniewo”
data publikacji: 19.lis.2013

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

„Sprzątamy azbest z terenu Gminy Liniewo” 

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

 

„Sprzątamy azbest z terenu Gminy Liniewo” 

Gmina Liniewo w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Sprzątamy azbest z terenu Gminy Liniewo”

Zadanie jest dofinansowane z Programu Priorytetowego NFOŚIG pn. „Gospodarowanie odpadami inne niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

31-10-2013 r. podpisana została umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-14/261/2013/AZBEST_S/2013 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Gminą Liniewo na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Sprzątamy azbest z terenu Gminy Liniewo”

Zadanie jest zgodne z programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Liniewo nr XXIX/180/2013 z dnia 22-03-2013 roku.

Zadanie dotyczyło zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Liniewo

Zadanie finansowane było ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Liniewo w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków Gminy Liniewo.

Kwota uzyskanego dofinansowania wynosiła 5.360 zł.

Rodzaj wyrobów azbestowych, jaki znajdował się na obiektach, to płyty faliste azbestowo – cementowe.

Uzyskane dofinansowanie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszenie ilości, występującego azbestu na terenie Gminy Liniewo. W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 13,411 Mg wyrobów zawierających azbest.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: