Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
STYPENDIA POMOSTOWE „DYPLOM Z MARZEŃ”
data publikacji: 27.cze.2014

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin po raz kolejny zostało zakwalifikowane do Programu Stypendiów Pomostowych w ramach akcji „Dyplom z marzeń” współfinansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Wspomagania Wsi, administrowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

W ramach programu 3 tegorocznych maturzystów otrzyma stypendium na pierwszy rok studiów w kwocie 5000,00 złotych, płatne po 500,00 złotych przez 10 miesięcy.

 Aby ubiegać się o stypendium powinieneś spełniać następujące warunki:

Aby ubiegać się o stypendium w XIII edycji programu (2014/2015) musisz:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. i być maturzystą z 2014 roku,

  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,

  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.

    Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

  •  jesteś mieszkańcem Gminy Liniewo

  • posiadać rekomendację organizacji lokalnej, o którą możesz m.in. ubiegać się w Stowarzyszenia Rozwoju i promocji Wsi Wysin

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek o przyznanie stypendium pomostowego wraz z załącznikiem Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz), opisz swój udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności, angażowanie się w działalność grup młodzieżowych, czy organizacji pozarządowych.

Wnioski o przyznanie stypendium  należy składać do 31 lipca 2014 r do Elżbiety Licznerskiej, Wysin, ul. Polna 1 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 695670998)

Informacje udzielane będą telefonicznie 0695670998 lub mailowo liczek@poczta.onet.pl

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM!

REGULAMIN >>>

Pobierz wniosek>>>

PDF wniosek >>>

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: