Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Stypendia Wójta dla wyróżniających się uczniów.
data publikacji: 23.cze.2015

 

I.Stypendia przyznaje się wyróżniającym się uczniom z klas IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

II. Kryteria do spełnienia:

  1. Osiągnąć znaczne wyniki w sporcie, dziedzinie artystycznej, naukowej lub innej.

  2. Zająć od 1 – 3 miejsce w wojewódzkiej albo od 1 – 10 w krajowej olimpiadzie przedmiotowej.

  3. Uzyskać średnią ocen co najmniej w:

a)     szkole podstawowej – 5,3

b)    gimnazjum – 5,2

c)     szkole ponadgimnazjalnej – 4,8

d)    do obliczania średniej bierze się oceny ze świadectwa rocznego.

III. Wnioski składa się do końca czerwca  w sekretariacie Urzędu Gminy w Liniewie i muszą zawierać:

  1. Potwierdzenie stałego zamieszkania na terenie gminy (zaświadczenie odbiera się w USC pokój nr 1).

  2. Kserokopię świadectwa rocznego, potwierdzoną za zgodność przez dyrektora szkoły lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia.

IV. Przyznanie stypendium nie jest uzależnione od sytuacji materialnej stypendysty.

V. Stypendia Wójt Gminy wypłaca do 15 lipca.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: