Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Szkolenia dla rolników
data publikacji: 19.lut.2015

           W dniach 10 i 17 lutego 2015 r w naszej gminie w sali  GOKSiR odbyły się 2 szkolenia  w ramach projektu pt. „Szkolenia w zakresie stosowania środków  ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin  w województwie pomorskim”.

             Rolnicy uczestniczący w szkoleniach  otrzymali materiały dydaktyczne i szkoleniowe, zestaw środków ochrony indywidualnej (fartuch , maska, rękawice),  serwis kawowy oraz posiłek. Wszyscy Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin z terminem ważności  na okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Koszty realizacji projektu finansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego  na Rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich (EFRROW) za pośrednictwem Fundacji Programów Pomocy  dla Rolnictwa  FAPA  jako podmiotu wdrażającego  dla działania„Szkolenia zawodowe  dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013.

                                                                                                   Joanna Mękal

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: