Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
„Sztab Antykryzysowy” w Gminie Liniewo
data publikacji: 29.paź.2020

Niezwykle szybko postępujący rozwój epidemii w naszym kraju i gminie był głównym tematem pierwszego w tym roku posiedzenia „Sztabu Antykryzysowego Gminy Liniewo” , który odbył się w dniu 22 października 2020r.

Sztab Antykryzysowy, powołany został przez Wójta Gminy Liniewo Zarządzeniem nr 79/2020  z dnia 19 października 2020r w następującym składzie:

 

 

 

 • Mirosław Warczak – Wójt Gminy jako Przewodniczący Sztabu,
 • Maria Grabowska – Protokolantka i członek sztabu,
 • Krystian Breski – Członek,
 • Wiesław Szarmach – Członek,
 • Wojciech Prądziński – Członek,
 • Roman Koprek – Członek,
 • Tadeusz Borkowski – Członek,
 • Adam Sosnowski – Członek biorący udział zdalnie,
 • Sławomir Zabrocki – Członek biorący udział zdalnie,
 • Zbigniew Werczyński – Członek biorący udział zdalnie,
 • Katarzyna Woźniak – Plichta – Członek biorący udział zdalnie,
 • Gerard Pobłocki – Członek biorący udział zdalnie,
 • Aleksandra Dawidow – Członek biorący udział zdalnie.

 

Przedmiotem  posiedzenia była ocena sytuacji epidemicznej w naszej gminie i nie tylko. Dokonano wstępnego przeglądu stanu prawnego, proceduralnego, posiadanych zasobów materialnych i personalnych.

Oceniono stan naszego bezpieczeństwa przy okazji rozważono także inne możliwe scenariusze ROZWOJU wydarzeń w naszym kraju.

Ogólnie przygotowujemy się już powoli do trybu „Zarządzania kryzysowego”  w  naszej gminie z optymalnym wykorzystaniem istniejących sił i środków.

Z wyprzedzeniem chcemy zabezpieczyć już w tej chwili odpowiednią ilość paliwa dla samochodów gminnych (w tym strażackich). Niezwłocznie dokonamy przeglądu stanu technicznego naszych agregatów prądotwórczych na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej. Ponadto dokonamy zakupu  odpowiednej ilości środków dezynfekcyjnych i profilaktycznych (maseczki, rękawiczki, przyłbice) niezbędnych do dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej oraz higieny osobistej.

Sztab zgodnie uznał, że w tej chwili najważniejsze jest zapewnienie faktycznego bezpieczeństwa dla naszych Mieszkańców.

Tylko odpowiedzialne i wspólne działanie może uchronić nas od bardzo negatywnych skutków tej epidemii i nie tylko w najbliższej przyszłości.

Przypominam, że „Gmina to nie tylko nasz zbiorowy obowiązek, ale także gra zespołowa”.  W tak trudnych czasach może być tylko jedna właściwa strategia działania „Wszystkie ręce na pokład”.

 

 

Pozdrawiam serdecznie

 

 

 

  /-/ Mirosław Warczak

   Wójt Gminy Liniewo

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: