Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Liniewo
data publikacji: 29.sie.2013

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku dziennego.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z podjętych działań w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i wnioski radnych.

 6. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w gminie w I półroczu 2013r.

 7. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowo – wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.

 8. Ocena płatności zobowiązań pieniężnych po I półroczu 2013 r.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      nadania honorowego obywatelstwa gminy Liniewo,

b)      wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

c)      wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

d)      udzielenia pomocy dla Powiatu kościerskiego,

e)      wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” spółka z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Liniewo udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym,

f)       zmian w budżecie gminy,

g)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2011 – 2018.

 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: