Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
data publikacji: 24.lut.2015

 ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

Wójt Gminy Liniewo informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1  ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Liniewo posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie go do Urzędu Gminy Liniewo lub do sołtysów w terminie do 27 marca 2015r.

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Liniewo.

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 09 marca 2015r.

Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych mogą to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są n/w przedsiębiorstwa:

1.      Zakład Usług Rolniczych Transport i Handel Roman Wiecki
Ul. Łąkowa 1 a
83-420 Liniewo


2.      Usługi Transportowe Józef Brembor
Wilcze Błota 9
83-433 Stara Kiszewa


3.      Sita Północ sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 10

83-400 Kościerzyna

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Liniewo-sekretariat oraz na stronie internetowej.

Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy z Dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenie.

 

Zgłoszenie pobierz>>>

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: