Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
25 – lecie samorządu gminy Liniewo
data publikacji: 28.maj.2015

 W trakcie sesji Rady Gminy w Liniewie w dniu 26.05.2015 r. uczczono 25 lat Samorządności. Wraz z Radnymi Gminy, Wójtem, Skarbnikiem Gminy i Sekretarzem uczestniczyli sołtysi i zaproszeni goście. Między innymi przybyli Radni do Sejmiku Wojewódzkiego: Dariusz Męczykowski i Piotr Karczewski.

W swoim przemówieniu w trakcie obrad Rady Gminy Wójt Mirosław Warczak powiedział między innymi:

„Dzisiejszy Jubileusz jest doskonałą okazją do wyrażenia szacunku i podziękowań przede wszystkim tym, którzy swoje życie mocno związali z życiem naszej gminy, utożsamiają się z nią na co dzień, dla niej pracowali i pracują nadal. Z tego miejsca więc dziękuję wszystkim mieszkańcom, wójtom, naczelnikom, przewodniczącym rady, radnym, sołtysom, strażakom, gospodyniom wiejskim, rolnikom, doradcom rolnym, izbom rolniczym, pracownikom samorządowym, seniorom, nauczycielom, dyrektorom szkół, przedsiębiorcom, młodzieży, pracownikom  kierownictwu PGR, SKR, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Liniewie oraz wszelkim inicjatywom obywatelskim, społecznym osób i instytucji , które miały swój wkład w życie i rozwój naszej samorządności, gospodarki gminnej, rozwoju społeczno- gospodarczego  na przestrzeni ostatnich 25 lat i nie tylko”.

Wójt Gminy Mirosław Warczak złożył także życzenia Mamom w dniu ich święta wyrażając to w następujących słowach:

„Dzień Matki jest raz w roku, Szczęśliwy i pełen uroku. W tym dniu pragnę złożyć wam Drogie Mamy najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęścia i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych pragnień, samych cudownych chwil w życiu i zawsze pociechy ze swoich dzieci”.

W trakcie sesji historię 25 lat Samorządności przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Sosnowski. Prezentujemy poniżej treść wystąpienia:

 

Chciałbym wymienić osoby, które decydowały o 25 – leciu gminy Liniewo, będąc członkami organów stanowiącego i wykonawczego.

            Wybory do rad gmin w 1990 zostały zarządzone na dzień 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego. Były to pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Polsce po jego przywróceniu (zniesiony został on w 1950). Wybierano skład 2383 rad gmin.

Radnych wybierano na 4 letnie kadencje i ta zasada obowiązuje do dzisiaj.

            Mieszkańcy gminy Liniewo w kadencji 1990 – 94 wybrali 18 radnych w składzie: Edward Milczewski, Ludwik Szparkowski, Jacek Kmieciak, Wiktor Wirkus, Wiktor Schroeder, Wojciech Borzyszkowski, Antoni Posański, Jan Mądry, Tadeusz Romanowski, Maria Myszkier, Ryszard Kruszyński, Kazimierz Klawikowski, Wacław Potrykus, Wacław Stolc, Tadeusz Brzeziński, Alfons Kobiela, Paweł Derra i Henryk Peek. Przewodniczącym został Edward Milczewski a zastępcami Ludwik Szparkowski i Jacek Kmieciak.

            Kolejne wybory do rady gminy na kadencję 1994 – 98 odbyły się 19 czerwca 1994 r. Ponownie wybierano 18 radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych, wybrani zostali: Grzegorz Michnowski, Jacek Kmieciak, Ewa Dunajska, Antoni Posański, Kazimierz Wróbel, Jerzy Sobisz, Brunon Kupper, Wacław Potrykus, Stanisław Burek, Tadeusz Bonkowski, Marcelina Leszka, Andrzej Szultka, Kazimierz Kleista, Ryszard Kruszyński, Andrzej Skórski, Paweł Myszkier, Jacek Sosnowski, Wojciech Borzyszkowski. W czasie kadencji w wyborach uzupełniających wybrani zostali Bogdan Karczyński za Jacka Sosnowskiego, który zrzekł się mandatu z powodu powołania na Sekretarza Gminy i Zbigniew Werczyński z powodu śmierci Tadeusza Bonkowskiego. Przewodniczącym został Jacek Kmieciak.

            Wybory na III kadencję odbyły się 11 listopada 1998 r., ze względu na decyzję sejmu o przeniesieniu wyborów na jesień nastąpił prawie 5 miesięczny okres w którym gmina funkcjonowała bez organu stanowiącego. Mandat radnego uzyskali: Andrzej Skórski, Kazimierz Kleista, Paweł Myszkier, Zygmunt Runowski, Jacek Kmieciak, Tadeusz Borkowski, Ludwik Szparkowski, Ryszard Kruszyński, Alfons Troka, Benedykt Knitter, Wiesław Szarmach, Maria Labuda, Wacław Potrykus, Marcelina Leszka, Marek Kiedrowicz, Stanisław Burek, Brunon Kupper,  i Andrzej Szultka. Przewodniczącym wybrano Andrzeja Skórskiego.

            IV kadencja samorządu 2002 – 2006 diametralnie zmieniła ustrój stworzony w 1990 roku. Wprowadzono bezpośredni wybór wójta, o czym poniżej jak również obniżyła skład rady gminy do 15 radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych w małych sołectwach jak również wielomandatowe w większych sołectwach. Obowiązywała zasada „sołectwa można łączyć ale nie wolno dzielić”. Do rady weszli: Ryszard Kruszyński, Alfons Troka, Ludwik Szparkowski, Jerzy Narloch, Zenon Zieliński (zmarł  w 2005 roku, a mandat w wyborach uzupełniających otrzymał Benedykt Knitter), Bogdan Michnowski, Wiesław Szarmach, Tomasz Filipski, Sławomir Zabrocki, Hanna Potrykus, Andrzej Bławat, Anna Derra, Andrzej Hinc, Tadeusz Borkowski i Andrzej Skórski. Funkcję przewodniczącego rada powierzyła Ludwikowi Szparkowskiemu.

            Po dosyć burzliwym początku poprzedniej kadencji, V kadencję 2006 – 2010 można uznać za spokojną a to dzięki bardzo dobrej współpracy rady z wójtem, której efektem był znaczny wzrost inwestycji dzięki zrównoważonej polityce budżetowej. Na przewodniczącego ponownie wybrano Ludwika Szparkowskiego, który przewodził radzie w składzie: Ryszard Kruszyński, Romuald Kupper, Alfons Troka, Benedykt Knitter, Stanisław Korynt, Wiesław Szarmach, Jerzy Bałachowski, Sławomir Zabrocki, Zdzisław Bela, Bogdan Karczyński, Jerzy Czapiewski, Andrzej Hinc (w 2008 zrzekł się mandatu radnego, a w wyborach uzupełniających mandat otrzymał Grzegorz Michnowski), Zbigniew Rekowski i Ryszard Barzowski.

            Wybory na VI kadencję odbyły się 21 listopada 2010 i wyłoniły rade w składzie: Ryszard Kruszyński, Wojciech Prądziński, Łucja Rudnicka, Marcin Łankowski, Benedykt Knitter, Stanisław Burek, Wiesław Szarmach, Jerzy Bałachowski, Sławomir Zabrocki, Jerzy Czapiewski, Bogdan Karczyński, Zdzisław Bela, Zbigniew Rekowski, Tadeusz Borkowski, Grzegorz Michnowski. Na przewodniczącego rady wybrano Wiesława Szarmacha.

Analizując pierwsze 6 kadencji rady gminy daje się zauważyć, że jest wielu radnych, którzy zostają radnymi jedną kadencję, wielu którzy są radnymi dwie lub więcej kadencji ale niewątpliwym rekordzistą jest Ryszard kruszyński, który przez 24 lata od początku wprowadzenia samorządu pełnił funkcje radnego.

Przejdźmy teraz do organu wykonawczego gminy, którym przez pierwsze 3 kadencje od 1990 – 2002 roku był zarząd gminy na czele z wójtem gminy a od 2002 roku po reformie samorządowej jednoosobowo wójt gminy. Pierwszym wójtem wybranym przez radę w 1990 roku był śp. Roman Szuta. Pełnił tę funkcję do 20 sierpnia 1998 roku kiedy to zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Było to w okresie w którym nie było rady gminy, ponieważ zostały przesunięte wybory z wiosny na jesień i powstał okres „bezkrólewia”. Działał co prawda zarząd gminy jako organ wykonawczy, jednakże nie powołano zastępcy przewodniczącego zarządu więc powstał pat prawny. Wyjściem z tej sytuacji było wybranie Wojciecha Borzyszkowskiego jako prowadzącego posiedzenia zarządu. Wojewoda przyjął taki stan prawny i ta forma funkcjonowała do następnych wyborów.

W wyborach w 1998 roku mieszkańcy wybrali radę gminy, która ze swojego grona wybrała wójta Jacka Kmieciaka oraz pięcioosobowy zarząd gminy. W  skład ostatniego w historii gminy zarządu weszli: Ryszard Kruszyński, który był członkiem zarządu przez 3 kadencje, Brunon Kupper, Wiesław Szarmach, Andrzej Szultka i od 2001 roku zastępca wójta Jacek Sosnowski.

            Wprowadzone w 2002 roku bezpośrednie wybory wójta diametralnie zmieniły ustrój stworzony w 1990 roku. Utworzenie jednoosobowego organu wykonawczego gminy, pochodzącego z wyborów powszechnych i praktycznie niezależnego od rady, było podsumowaniem ewolucji demokracji lokalnej. W wyborach, które odbyły się 27 października 2002 roku spośród 3 kandydatów na stanowisko wójta wybrano już w pierwszej turze Mirosław Warczaka, który uzyskał prawie 60% głosów. Układ sił w radzie sugerował, że o poparcie dla działań nowego wójta będzie trudno. Mimo początkowych nieufności ze strony części radnych, ostatecznie przemówiła troska o wspólne dobro, jakim był rozwój gminy Liniewo. W kolejnych wyborach w 2006 roku ponownie w pierwszej turze zwyciężył Mirosław Warczak zdobywając ponad 74% głosów

W wyborach w 2010 roku wybory na wójta odbyły się w dwóch turach 21 listopada i 5 grudnia. W drugiej turze różnica pomiędzy kandydatami wynosiła 14 głosów na korzyść Mirosława Warczaka, który po raz 3 z rzędu został wójtem gminy Liniewo. Ostatnie wybory wszyscy doskonale pamiętamy, walka rozegrała się pomiędzy dwoma kandydatami, którą z prawie 70% poparciem wygrał po raz czwarty Mirosław Warczak.

Obecna VII kadencja rady gminy rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku, skład rady jest państwu dobrze znany a o dokonaniach obecnej rady będzie mowa na następnym jubileuszu samorządu gminy Liniewo.

Tak w wielkim skrócie przedstawiłem osoby które tworzyły i rozwijały organy samorządu w gminie Liniewo ale pamiętajmy, że samorząd tworzą wszyscy mieszkańcy gminy Liniewo, którzy w wyborach podejmują decyduje.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: