Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Z prasy rolniczej, hodowla- grudzień
data publikacji: 18.gru.2014

 

Bydło:

 • Pamiętajmy o właściwym zarządzaniu paszami objętościowymi. Kiszonki powinny być wybierane z pryzmy odpowiednimi wybierakami, aby nie rozluźniać i napowietrzać ściany z kiszonką. 2W silosie nie powinno być również luźnej, porozrzucanej kiszonki.
 • Przy skarmianiu kiszonek należy przestrzegać następujących zasad:

– ocenić jej jakość,

-zwierzęta stopniowo przyzwyczajać do żywienia kiszonkami,

– nie skarmiać kiszonek spleśniałych i zamarzniętych,

-wybierać ze zbiornika tylko tyle kiszonki, ile jednorazowo podaje się zwierzętom,

-koryta czy stół paszowy przed każdorazowym zadaniem paszy starannie wyczyścić,

– nie przechowywać kiszonek w oborze (substancje zapachowe mogą przedostać się do mleka).

 • Kiszonka z kukurydzy to pasza energetyczna, która skarmiana w nadmiarze, szczególnie krów zasuszonych, prowadzi do ich zatuczenia. U krów otłuszczonych, zatuczonych porody przebiegają znacznie trudniej, często potrzebna jest pomoc lekarza. Również siara od takich krów jest gorszej jakości, zawiera mniej immunoglobulin. Aby cielęta rodziły się zdrowe, żywotne, musimy dbać o właściwe, zgodne z wymaganiami i z zapotrzebowaniem karmienie zacielonych jałówek i krów, pamiętajmy o ich właściwej kondycji. W okresie zasuszania kondycja krów nie powinna się zmieniać, W 5-stopniowej skali BCS (skala oceniająca kondycję krów) powinna wynosić 3-3,5 punkta.
 • Choć temperatury w listopadzie były, jak na tę porę roku, stosunkowo wysokie, to nie możemy zapominać, w jakim klimacie żyjemy i że zbliża się zima. Oby nas nie zaskoczyła. Przed zimą należy sprawdzić pryzmy z kiszonką, sianem, słomą, czy są dobrze okryte, czy folia na balotach z sianokiszonką nie jest porwana (jeśli tak, to trzeba je koniecznie zakleić), czy – gdy przyjdą śniegi i mrozy – będziemy mogli bez problemów do nich dojechać. Pamiętajmy również o zabezpieczeniu poideł i ujęć wodnych przed działaniem niskich temperatur.
 •  ARR informuje, że w sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się na dotychczasowym poziomie, wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 8%, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014.
 • Przypominamy, że w obecnie trwającym, już ostatnim, roku kwotowym 2014/2015 obowiązują następujące terminy składania wniosków:

– do 31 grudnia 2014r. można składać wnioski o konwersje kwoty indywidualnej,

– do 31 stycznia 2015r. można składać wnioski o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej,

– do 28 lutego 2015r. można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej,

– do 28 lutego 2015r. można dokonać zmiany podmiotu skupującego.

Trzoda chlewna:

Zima to okres kiedy w budynkach inwentarskich zachodzą niekorzystne zmiany dotyczące mikroklimatu. Obniżona temperatura i wzrast5ająca wilgotność to zasadnicze problemy budynków o niewłaściwej izolacji i wadliwej wentylacji. Aby zapobiec w tym okresie obniżeniu produkcyjności stada, należy pamiętać o kilku zasadniczych sprawach:

 • Lochy luźne i w niskiej ciąży, w przeciwieństwie do pozostałych grup technologicznych, żywione są bardzo oszczędnie, ściśle określoną dawką. Dawka ta jest dostosowana dla świń w dobrej kondycji i utrzymywanych w ciepłym i suchym legowisku. W każdym innym przypadku należy uwzględnić dodatek paszy w dawce dziennej. Przy słabej kondycji i w niskich temperaturach dodatek paszy może stanowić 40% dawki.
 • Obfite ścielenie suchą słomą zdecydowanie ogranicza negatywny wpływ niskich temperatur w chlewni, podnosząc jednocześnie komfort psychiczny świń.
 • Miesiące zimowe charakteryzują się krótkim dniem i małą ilością dni słonecznych, dlatego jest to okres, w którym szczególnie powinniśmy zadbać o potrzeby zwierząt w zakresie światła. Wszystkie punkty świetlne należy utrzymywać w czystości i na bieżąco uzupełnić brakujące żarówki, w celu prawidłowego oświetlenia chlewni. Należy pamiętać, że właściwe oświetlenie to również czystość szyb. W tym celu należy zadbać, aby nie gromadził się na nich kurz lub tworzył się szron, co zdecydowanie pogarsza dostęp światła naturalnego.
 • Należy zadbać o stan techniczny budynku. Dotyczy to głównie uzupełnienia brakujących szyb w oknach, oczyszczenia i ocieplenia kanałów wentylacyjnych, uszczelnienia i ocieplenia drzwi i likwidacji przeciągów w budynku.
 • Należy jednak pamiętać, aby przy okazji zabezpieczania budynku na zimę nie unieczynnić wentylacji grawitacyjnej poprzez zatykanie otworów nawiewnych i zamykanie wyciągów powietrza. Świnie dorosłe łatwiej zniosą (przy prawidłowym żywieniu i ścieleniu) niską temperaturę niż nadmierną wilgotność w pomieszczeniu.

Źródło: Pomorskie Wieści Rolnicze

 

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: