Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Absolutorium dla Wójta Gminy Liniewo
data publikacji: 22.cze.2015

W dniu 18 czerwca 2015r. odbyła się sesja Rady Gminy Liniewo. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie przez Radę Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok. Sesję otworzył i powitał zebranych Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Szarmach. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Głównym tematem sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Wójt Gminy Pan Mirosław Warczak przedstawił informacje z realizacji dochodów i wydatków budżetowych, z których wynika, że budżet gminy uchwalony na 2014 r. został zrealizowany w 99 % planu. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 nie wnosząc żadnych uwag. Po zatwierdzeniu sprawozdania przystąpiono do procedowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Borkowski przedstawił opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2014 rok. Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawione materiały dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za 2014 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok. Następnie swoje stanowiska przedstawili przewodniczący pozostałych komisji stałych Rady Gminy. W kolejnym punkcie posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sławomir Zabrocki odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu. Po krótkiej dyskusji radnych przyjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy. Radni 14 głosami „ZA” udzieli absolutorium Wójtowi Gminy Liniewo Mirosławowi Warczakowi z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: