Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
„Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Wiecu”
data publikacji: 20.maj.2015

Gmina Liniewo informuje, że zakończono zadanie pn:

Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Wiecu

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Liniewo oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Zadanie jest dofinansowane na podstawie umowy o przyznanie pomocy
nr 00194-6921-UM1100200/12 z dnia 10 czerwca 2013 r.

Wartość zadania: 1 406 042,81 złotych brutto

Wartość dofinansowania: 805 697,00 złotych

 

Zakres zadania obejmował budowę:

–        budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami do uzdatniania wody i dystrybucji wody po uzdatnieniu,

–        nowej dodatkowej studni głębinowej nr 4 wraz z rurociągiem doprowadzającym wodę z projektowanej studni do stacji uzdatniania wody oraz remont istniejącej studni głębinowej,

–        zbiorników naziemnych do retencjonowania wody zdatnej do picia i odstojników wód popłucznych wraz z rurociągiem odprowadzającym wody popłuczne po sklarowaniu do stawu zlokalizowanego na dz. nr 174 stanowiących własność gminy Liniewo,

–        budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

–        zagospodarowanie terenu,

–        przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej remontowanej studni głębinowej, projektu likwidacji pozostałych dwóch studni.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: