Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Gmina Liniewo – Nowoczesna Gmina – Aktywni Mieszkańcy
data publikacji: 05.lis.2013

Priorytetem dla władz Gminy Liniewo są inwestycje.

Wielką część budżetu poświęcamy na rozwój, by z roku na rok żyło nam się wygodniej, dostatniej i bezpieczniej. Najważniejsze obszary działania na rzecz gminy to:

– drogi,

– kanalizacja,

– oświata i kultura.

Systematycznie Gmina realizuje zamierzone cele rozwoju. Wszystko to według przemyślanych założeń strategicznych. Nad całością czuwają Wójt Gminy Mirosław Warczak i Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Szarmach. Lokalna społeczność może śledzić zmieniający się obraz Gminy i realizowane inwestycje, oraz wnosić swoje cenne uwagi i pomysły.

 

 

 

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ W 2013 ROKU

1.Drogi

W Gminie Liniewo systematycznie i konsekwentnie realizuje się plan naprawy i budowy dróg. Świadczą o tym ostatnio zrealizowane w tym zakresie inwestycje.

  Zrealizowano kolejny etap prac przy drodze Pstronga i Gruszki w Liniewie. W ramach prac drogowych wybudowane zostało odwodnienie, kanalizacja deszczowa oraz utwardzenie drogi z warstwą asfaltowo – bitumiczną. Wartość inwestycji na obecnie wybudowanym odcinku drogi wynosi 299.000 zł. Odcinek drogi został oddany do użytku dla mieszkańców już w połowie września br.  Planuje się także w przyszłym roku podjęcie prac nad dokończeniem tej inwestycji.

Zakończono remont odcinka drogi Orle – Chrztowo. Zakres realizowanego zadania obejmował wykonanie podbudowy i położenie nawierzchni bitumiczno – asfaltowej. Wartość tej inwestycji to 40.000 zł.

Wykonano także remont drogi w Liniewskich Górach. Na warstwie konstrukcyjnej podbudowy drogi z tłucznia kamiennego, położono warstwę asfaltową. Ta inwestycja to 53.000 zł.

Zakończono remont odcinka drogi w Milonkach. Zakres prac polegał na przygotowaniu podłoża i utwardzeniu nawierzchni drogi płytami yomb na odcinku 480 metrów i wartości 133.000 zł.

Wszyscy mieszkańcy miejsc leżących przy nowo oddanych odcinkach dróg od dawna oczekiwali na realizację tych przedsięwzięć. Dla Rady Gminy i Wójta drogi stanowią najistotniejszy priorytet inwestycyjno – rozwojowy w Gminie.

2. Rośnie gminna sieć kanalizacyjna

Systematycznie i zgodnie z planem prowadzone są prace przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy. Prace  prowadzono w miejscowościach Wysin, Stary Wiec i Płachty. Jednocześnie w Wysinie dokonano wymiany sieci wodociągowej. Ta gminna inwestycja powstaje ze środków własnych Gminy i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 /Środki Unijne/ o wartości 3.655,537 zł.  Wszystkie prace objęte tym działaniem na terenie Gminy zostaną zakończone  do czerwcu 2014 r. Jest to kolejny przykład inwestycyjnej aktywności naszej Gminy.

3.Znika Składowisko Śmieci w Liniewskich Górach

Trwają prace związane z rekultywacją składowisko śmieci w Liniewskich Górach. Odpady były tu składowane do końca lipca 2012 r. Na rekultywację składowiska śmieci gmina otrzymała 70% dofinansowania z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 w ramach działania 5.1 Gospodarka Odpadami. W pozostałych 30%  kosztów  partycypuje Gmina Nowa Karczma i Gmina Liniewo. /całkowita wartość zadania 287.000 zł/. Teren dawnego składowiska zajmuje 2 ha z czego do rekultywacji przewidziano 1,3 ha. Prace nad rekultywacją trwają od września br. i mają się zakończyć w grudniu br. Prace prowadzone są przez specjalistyczną firmę Foleko Zakład Techniki Ochrony Środowiska ze Świdnicy.

4. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Lubieszynie

Gmina realizuje zadanie związane z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Lubieszynie. Prace są realizowane z funduszy własnych gminy i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się zakończenie prac na grudzień br. Koszt II etapu rozbudowy to: 298.765 zł

 

 

 

5. Sala Wiejska w Iłownicy

W Iłownicy powstaje Świetlica Wiejska. Prace przy budowie świetlicy są mocno zaawansowane.  Inwestycja ta jest realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i środków Gminy Liniewo. Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 250.000 złotych.  Powstanie świetlicy pozwoli mieszkańcom na rozwijanie działalności kulturalnej. Będą mogły wreszcie odbywać się zajęcia dla dzieci i młodzieży w znakomitych warunkach lokalowych. Ta inwestycja jest kolejnym przykładem zmian, które dokonują się w naszej gminie na naszych oczach. Planuje się, że świetlica zostanie oddana mieszkańcom do użytku pod koniec października. Niech służy lokalnym inicjatywom kulturalnym i społecznym. W dalszych planach w otoczeniu świetlicy ma powstać plac rekreacyjny, na którym będą mogły bawić się nie tylko dzieci ale i całe rodziny. W ten sposób powstaje tu wiejskie centrum, które służyć będzie ogólnie pojętej rekreacji i spotkań towarzysko – integracyjnych.

 

 

 

6. Bajkowe place zabaw

Dbając o najmłodszych mieszkańców z terenu naszej gminy zakończyliśmy modernizację placów zabaw w Płachtach, Chrztowie, Orlu, Wysinie, Głodowie, Garczynie, Sobączu i Liniewie. Powstał też plac zabaw przy Orliku w Liniewie w ramach programu „Radosna Szkoła”. Plac zabaw wyposażony jest w szereg atrakcyjnych urządzeń do zabawy z bezpiecznym podłożem.  Łączny koszt nakładów na te inwestycje wynosił 384.368 zł.

 

7. Doceniamy zdolną młodzież

Podczas uroczystości zorganizowanej w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 05.07.2013 zostały rozdane stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach działalności. Otrzymali je uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie stypendia otrzymało 45 uczniów. Symboliczne czeki Młodym Talentom” z Gminy Liniewo wręczył Wójt Gminy – Mirosław Warczak, Przewodniczący Rady Gminy – Wiesław Szarmach i Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – Zbigniew Rekowski. Podczas uroczystości listy gratulacyjne otrzymali także rodzice wyróżnionych uczniów. Atrakcją uroczystości było losowanie nagród – niespodzianek wśród zgromadzonych rodziców.

 

 

8. Inicjatywa władz Gminy na prośby mieszkańców

Od września br. można skorzystać z komunikacji autobusowej w kierunku do Kościerzyny i powrotnym. Kursy autobusowe zostały uruchomione decyzją Wójta Gminy na prośby mieszkańców. Trasę obsługują autobusy firmy Wójcik. Autobus kursuje w dni nauki szkolnej.

9. Nowy wóz strażacki dla OSP Liniewo

Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie otrzymała od Urzędu Gminy wóz strażacki Renault G 270/Sides o wartości 99.500 zł . Uroczystość przekazania i poświęcenia pojazdu odbyła się na placu przed Urzędem Gminy w Liniewie dnia 13.06.2013 r. Przekazania dokonał Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak na ręce Prezesa OSP Liniewo Radosława Mądrego. Poświęcenia wozu strażackiego dokonał Kapelan OSP Gminy Liniewo ks. Janusz Grzybek. W uroczystości wzięli udział: Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP – Zbigniew Stencel, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP – Wiesław Kiedrowicz,  Komendant Gminny OSP – Wiesław Szarmach.

Przekazany wóz strażacki posiada między innymi: autopompę 1600l/min, zbiornik wodny o pojemności 3000 l, zdalne sterowanie szperacza pogorzeliska i elektryczną wyciągarkę. OSP Liniewo posiada już dwa pojazdy strażackie marki Ford i Jelcz oraz niezbędny sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy, w tym pojazd ratownictwa drogowego. Jednostka OSP w Liniewie liczy obecnie 50 strażaków ochotników.

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: