Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
GMINA LINIEWO – NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI – propozycja
data publikacji: 10.maj.2016


SCAN_20160510_111619654Gmina Liniewo z chwilą podjęcia przez Radę Gminy decyzji o wyjściu ze Związku Gmin Wierzyca jest zobowiązana do wprowadzenia na swoim terenie nowego systemu gospodarowania odpadami w podobny sposób jak to robią inne gminy na terenie Polski .

Konsekwencją tego jest wprowadzenie w życie wielu działań formalno – prawnych zapewniających racjonalną i ekonomicznie uzasadnioną politykę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji i niezadowolenia z funkcjonowania Związku Gmin Wierzyca (w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) Wójt Gminy Liniewo wspólnie z Radą Gminy doszli do wniosku, iż nadszedł czas poszukiwania innych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, które będą w mniejszym stopniu obciążały finanse naszych Mieszkańców. To właśnie kryterium zdecydowało o podjęciu takiej decyzji.

W najbliższym czasie planuje się podjęcie kolejnych działań związanych z budową systemu a w szczególności przygotowanie pakietu uchwał w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Liniewo.

Podstawowe elementy funkcjonowania systemu to:

– podział na następujące frakcje odpadów:

 1. Odpady biodegradowalne – odbierane w okresie letnim

 2. Papier i odpady wielomateriałowe

 3. Szkło

 4. Tworzywa sztuczne, metale

 5. Popiół – odbierany w okresie zimowym

 6. Odpady zmieszane

– rodzaj pojemnika:

 1. Odpady biodegradowalne – odbierany w okresie zimowym kosz o pojemności 240 ltr w zabudowie jednorodzinnej i 1100 L w zabudowie wielorodzinnej –pojemnik zamiennie wykorzystywany z pojemnikiem na odpady biodegradowalne

 2. Papier i odpady wielomateriałowe – worki w ilości dostosowanej do potrzeb

 3. Szkło – worki w ilości dostosowanej do potrzeb

 4. Tworzywa sztuczne, metale – worki w ilości dostosowanej do potrzeb

 5. Popiół – odbierany w okresie zimowym kosz o pojemności 240 ltr w zabudowie jednorodzinnej i 1100 L w zabudowie wielorodzinnej –pojemnik zamiennie wykorzystywany z pojemnikiem na odpady biodegradowalne

 6. Odpady zmieszane – kosz o pojemności 240 ltr w zabudowie jednorodzinnej i 1100 L w zabudowie wielorodzinnej.

Nowy system będzie obejmował dla przeciętnej zabudowy (gospodarstwa domowego) :

 1. Dwa kosze,

 2. Trzy worki na stelażach na: Plastik, Papier i Szkło.

W celu obniżenia kosztów funkcjonowania systemu planuje się zakup i wyposażenie nieruchomości w kosze przez Gminę Liniewo.

W ramach zapewnienia funkcjonowania systemu planuje się budowę ekologicznego PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów) na terenie oczyszczalni ścieków w Orlu, do którego Mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady segregowane w ilościach i rodzajach wskazanych w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u.

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: