Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
I Sesja IX Kadencji Rady Gminy Liniewo
data publikacji: 07.maj.2024

W dniu dzisiejszym tj. 7 maja, odbyła się I Sesja IX Kadencji Rady Gminy Liniewo w Sali Wiejskiej w Orlu.

Pierwszą sesję poprowadził i powitał wszystkich zgromadzonych najstarszy wiekiem obecny Radny Tadeusz Borkowski.

Według ściśle ustalonego programu tej sesji, jednym z pierwszych punktów było uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz złożenie uroczystych ślubowań przez nowo wybranych. Kolejnym, było przekazanie zaświadczenia o wyborze Wójta oraz uroczyste ślubowanie Mirosława Warczaka jako nowo wybranego Wójta.

Następnie Wójt Mirosław Warczak podczas wystąpienia powiedział miedzy innymi „Z woli Mieszkańców po raz kolejny miałem przed chwilą zaszczyt stanąć przed Państwem, wygłaszając rotę ślubowania niezbędną do objęcia tej odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Liniewo.

Dziękuje z tego miejsca jeszcze raz tym, którzy zdecydowali się oddać na mnie głos, jak i tym wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, udowadniając, że los naszej gminy nie jest im obcy.

Mam nadzieję, że ta wysoka frekwencja wyborów samorządowych w naszej gminie jest znakiem rozwiniętej odpowiedzialności społeczeństwa obywatelskiego naszej Małej Liniewskiej Ojczyzny.

Ponowny wybór na Wójta Gminy Liniewo to dla mnie niewątpliwie wielki honor, ale również ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność.

Wynik wyborów jasno wskazuje, że Mieszkańcy naszej gminy umieli dostrzec pozytywne zmiany i trud naszej pracy w ostatnich  5-ciu  latach.”

Dwa ostatnie podpunkty dotyczyły wyboru przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Liniewo oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, nad którego prawidłowym przebiegiem czuwała wybrana komisja skrutacyjna.

Nowym Przewodniczącym Rady Gminy Liniewo został Wojciech Prądziński, a Wiceprzewodniczącym Wiesław Szarmach.  

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: