Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
INFORMACJA WÓJTA GMINY LINIEWO WS. PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW w 2022 r.
data publikacji: 21.cze.2022

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Liniewo Nr XXIV/206/2017 z dnia 23 marca 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII z dnia 15 czerwca 2018 r. informuję o zasadach przyznawania stypendium Wójta za rok szkolny 2021/2022

1. Stypendium Wójta Gminy może być przyznane wyróżniającym się uczniom, stale zamieszkującym na terenie gminy Liniewo, z klas IV – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

2. Stypendysta powinien spełnić jedno z następujących kryteriów:

1) zająć od 1 – 3 miejsca w wojewódzkiej albo od 1 – 10 miejsca w krajowej olimpiadzie lub konkursie przedmiotowej i osiągnąć średnią ocen co najmniej – 4,00;

2) uzyskać średnią ocen co najmniej:

  • w szkole podstawowej w klasach IV – VI – 5,40;
  • w szkole podstawowej w klasach VII – VIII – 5,25;
  • w szkole ponadpodstawowej – 4,80.

3) Stypendium przyznawane jest na wniosek ucznia, rodziców ucznia (opiekunów), dyrektora szkoły, wychowawcy lub komisji stałych Rady Gminy – wniosek w załączeniu do informacji.

4) Wniosek należy złożyć najpóźniej do 4 lipca br. w sekretariacie Urzędu Gminy w Liniewie

5) Do wniosku należy dołączyć:

1. oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy Liniewo;

2. kserokopia świadectwa rocznego, potwierdzona za zgodność przez dyrektora szkoły lub dokument potwierdzający osiągnięcia;

6) Przyznanie stypendium nie jest uzależnione od sytuacji materialnej stypendysty.

Dodatkowo: 

1. Wniosek do pobrania
2. Zgoda na przekazanie stypendium na konto
3. KLAUZULA INFORMACYJNA– stypendia szkolne

Uchwała XXXVII/321/2018 r. Rady Gminy Liniewo
Uchwała XXIV/206/2017 r. Rady Gminy Liniewo

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: