Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
O B W I E S Z C Z E N I E
data publikacji: 14.paź.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy   Liniewo

z   dnia  10 października 2014r.

sprawie: obwodów głosowania w wyborach  zarządzonych   na dzień  16 listopada  2014 r.

 

Na podstawie art. 16 §1, art.61a  §1   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U.  Nr 21 poz. 112,   ze  zm.¹)   podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie  się głosowanie w wyborach  do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Kościerskiego , Rady Gminy Liniewo oraz  Wójta Gminy Liniewo.

 

Numer obwodu

 

                                    Granice  obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

      1

 

Sołectwa: Liniewo, Liniewskie Góry,

Płachty,  Sobącz ,

Lubieszyn,   Lubieszynek

 

GOKSiR  w  Liniewie

ul.  Dworcowa 3

tel. 58- 687 –85-35

lokal wytypowany do głosowania   korespondencyjnego

 dla wyborców niepełnosprawnych

 

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

 

      2 

 

Sołectwa:  Wysin,   Iłownica Chrósty

Wysińskie  , Stary Wiec

  Szkoła Podstawowa

w Wysinie

tel. 58- 687.88-03

lokal wytypowany do głosowania   korespondencyjnego

 dla wyborców niepełnosprawnych

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

   

      3

 

 Sołectwa: Głodowo , Stefanowo,

Deka

   Szkoła Podstawowa

w Głodowie

tel. 58-  687- 82-37

lokal wytypowany do głosowania   korespondencyjnego

 dla wyborców niepełnosprawnych

 

      4

 Sołectwa:  Orle, Garczyn , Chrztowo   Zespół Oświatowy

w Garczynie

tel. 58-  687-95-59

lokal wytypowany do głosowania   korespondencyjnego

 dla wyborców niepełnosprawnych

Uwaga!

 

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  mają możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Głosować przez  pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu  głosowania  kończy 75 lat.

Do Urzędu  do dnia 27 października 2014 r. ( poniedziałek ) – termin  przedłużony – należy zgłaszać  zamiar głosowania korespondencyjnego  , a do dnia 7 listopada 2014 ( piątek ) należy zgłosić wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania . Do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym wyznaczono Obwodowe  Komisje Wyborcze  Nr 1  w  Liniewie , Nr 2 w Wysinie , Nr 3 w Głodowie

i nr 4 w Garczynie .

W dniu  głosowania lokale  obwodowych  komisji  wyborczych  otwarte będą  w godzinach od 7.00 do 21.00

Wójt  Gminy

 Mirosław   Warczak

                                  ____________________________

¹ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2011r.Nr 26,poz.134, Nr 94 , poz 550, Nr 102, poz.588 , Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.889, Nr 1016 , Nr 217 , poz.1281 z 2012r. Poz.849, 951, 1529 z 2014r. Poz.179, 180 i 1072

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: