Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Liniewo
data publikacji: 22.sty.2016

 

images Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.07.2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 Nr 142 poz. 1161) oraz w związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie z dnia 13.01.2016 r.

informuję, iż do 31 marca 2016 roku Wójt Gminy Liniewo przyjmuje wnioski o powołanie rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania w gospodarstwach rolnych.

Rzeczoznawcę powołuje wójt spośród osób , które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,lub

 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta.

Z wnioskiem mogą wystąpić:

 1. zainteresowani,

 2. sołtysi,

 3. izby rolnicze, lub

 4. związek zawodowy rolników, lub

 5. organizacja społeczno-zawodowa rolników

 6. izba gospodarcza o zasięgu krajowym,

 7. grupa producentów rolnych i ich związek.

Wniosek winien zawierać: imię i nazwisko;  adres zamieszkania ; adres do korespondencji ; informacje o wykształceniu.

Wójt Gminy Liniewo

/-/Mirosław Warczak

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: